Instytucja Certyfikująca ZHP

Proces walidacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”

Certyfikowanie krok po kroku: 

 1. Zapoznanie się z informacjami o przebiegu procesu walidacji i jego zasad w IC ZHP udostępnionymi na stronie: https://work.zhp.pl/instytucja-certyfikujaca/.  
 2. Wypełnienie arkusza autodiagnozy (obowiązkowo dla wszystkich; bezpłatne).
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie IC ZHP.  
 4. Stworzenie portfolio przez kandydata i przesłanie go do IC ZHP. Wskazówki dla kandydatów dot. przygotowania portfolio znajdują się na stronie IC ZHP. 
 5. Wniesienie opłaty w dwóch ratach – za weryfikację formalną i analizę portfolio, za obserwację i wywiad. 
 6. Weryfikacja formalna wniosku przez biuro IC (sprawdzenie spełniania warunków przystąpienia do walidacji oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników). 
 7. Proces walidacji składający się z 3 następujących po sobie etapów: 
  – Ocena portfolio kandydata,
  – Obserwacja szkolenia prowadzonego przez kandydata,
  – Wywiad z kandydatem.
  Uzyskanie kwalifikacji jest możliwe wyłącznie po pozytywnym przejściu wszystkich etapów procesu walidacji i tym samym potwierdzeniu posiadania wszystkich efektów uczenia się. Na każdym etapie walidacji zdefiniowane zostały błędy krytyczne, których popełnienie skutkuje przerwaniem procesu i negatywną decyzją walidacyjną. 
 8. Otrzymanie certyfikatu.

Szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się w Regulaminie certyfikowania kwalifikacji Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi.

Szczegóły dotyczące walidacji znajdują się we Wskazówkach dla kandydatów, którzy chcą przystąpić do potwierdzenia kwalifikacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” w IC ZHP. 

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

„Zawisza Czarny” to flagowy statek ZHP . Żaglowiec uratował część załogi żaglowca Marques, który zatonął w gwałtownym szkwale. Po wzięciu rozbitków na pokład Zawisza, pomimo wysokiego stanu morza i bardzo silnego wiatru, pozostał w rejonie wypadku, poszukując ofiar. Na Bermudach żaglowiec i jego załogę witano jak bohaterów….
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content