Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie. Składkę tworzą:
  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 11 złotych kwartalnie,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym - kwartalnie.
Kwota wynika z Uchwały nr 31/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2024 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi: na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.
Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny. Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2024 roku:
Chorągiew Część chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjna Część chorągwiana: Hufiec Część chorągwiana: Chorągiew Centralna* Razem Płatnik NNW
Białostocka 10,00 zł 14,00 zł 20,00 zł 11,00 zł 55,00 zł Chorągiew
Dolnośląska 7,80 zł 4,20 zł 27,00 zł 11,00 zł 50,00 zł Hufiec
Gdańska 13,00 zł 15,00 zł 21,00 zł 11,00 zł 60,00 zł Chorągiew
Kielecka 5,40 zł 9,60 zł 12,00 zł 11,00 zł 38,00 zł Chorągiew
Krakowska 16,00 zł 18,00 zł 27,00 zł 11,00 zł 72,00 zł Chorągiew
Kujawsko - Pomorska 8,00 zł 12,00 zł 19,00 zł 11,00 zł 50,00 zł Chorągiew
Lubelska 12,00 zł 22,00 zł 23,00 zł 11,00 zł 68,00 zł Hufiec
Łódzka 11,00 zł 12,00 zł 21,00 zł 11,00 zł 55,00 zł Chorągiew
Mazowiecka 6,00 zł 8,00 zł 16,00 zł 11,00 zł 41,00 zł Hufiec
Opolska 11,00 zł 13,00 zł 25,00 zł 11,00 zł 60,00 zł Hufiec
Podkarpacka 12,00 zł 6,00 zł 30,00 zł 11,00 zł 59,00 zł Chorągiew
Stołeczna 12,00 zł 15,00 zł 22,00 zł 11,00 zł 60,00 zł Chorągiew
Śląska 15,00 zł 15,00 zł 28,00 zł 11,00 zł 69,00 zł Hufiec
Warmińsko - Mazurska 11,50 zł 17,50 zł 20,00 zł 11,00 zł 60,00 zł Chorągiew
Wielkopolska 7,20 zł 10,80 zł 18,00 zł 11,00 zł 47,00 zł Hufiec
Zachodniopomorska 9,00 zł 12,00 zł 21,00 zł 11,00 zł 53,00 zł Chorągiew
Ziemi Lubuskiej 14,00 zł 14,00 zł 41,00 zł 11,00 zł 80,00 zł Hufiec**
* Kwota wynika z Uchwały nr nr 31/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP na rok 2024. Została zamieszczona w zestawieniu w celu przestawienia całości należnych składek w roku 2024. ** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content