Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 6 złotych kwartalnie,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym - kwartalnie

Kwota wynika z Uchwały nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
    na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
    na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2021 roku:

ChorągiewCzęść chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjnaCzęść chorągwiana: HufiecCzęść chorągwiana: ChorągiewCentralna*RazemPłatnik NNW
 Białostocka6,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 6,00 zł 30,00 zł Hufiec
 Dolnośląska6,00 zł 6,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 30,00 zł Hufiec
 Gdańska6,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 6,00 zł 36,00 zł Chorągiew 
 Kielecka4,80 zł 10,20 zł 9,00 zł 6,00 zł 30,00 zł Chorągiew 
 Krakowska6,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 6,00 zł 36,00 zł Chorągiew 
 Kujawsko-Pomorska8,00 zł 10,50 zł 16,50 zł 6,00 zł 41,00 zł Chorągiew
 Lubelska9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł Chorągiew
 Łódzka6,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 6,00 zł 36,00 zł Chorągiew
 Mazowiecka4,80 zł 7,20 zł 12,00 zł 6,00 zł 30,00 zł Hufiec
 Opolska6,00 zł 6,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 30,00 zł Hufiec 
 Podkarpacka12,00 zł 6,00 zł 21,00 zł 6,00 zł 45,00 zł Chorągiew
 Stołeczna6,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 6,00 zł 36,00 zł Chorągiew
 Śląska6,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 6,00 zł 36,00 zł Hufiec
 Warmińsko-Mazurska6,00 zł 6,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 30,00 zł Chorągiew 
 Wielkopolska4,80 zł 7,20 zł 12,00 zł 6,00 zł 30,00 zł Hufiec
 Zachodniopomorska7,50 zł 7,50 zł 15,00 zł 6,00 zł 36,00 zł Chorągiew
 Ziemi Lubuskiej6,00 zł 3,00 zł 21,00 zł 6,00 zł 36,00 zł Hufiec**

* Kwota wynika z Uchwały nr 57/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP, stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.