Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 6 złotych kwartalnie,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym - kwartalnie

Kwota wynika z Uchwały nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
    na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
    na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2021 roku:

ChorągiewCzęść chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjnaCzęść chorągwiana: HufiecCzęść chorągwiana: ChorągiewCentralna*RazemPłatnik NNW
Białostocka6,00 zł9,00 zł9,00 zł6,00 zł30,00 złHufiec
Dolnośląska6,00 zł6,00 zł12,00 zł6,00 zł30,00 złHufiec
Gdańska6,00 zł9,00 zł15,00 zł6,00 zł36,00 złChorągiew
Kielecka4,80 zł10,20 zł9,00 zł6,00 zł30,00 złChorągiew
Krakowska6,00 zł9,00 zł15,00 zł6,00 zł36,00 złChorągiew
Kujawsko - Pomorska8,00 zł10,50 zł16,50 zł6,00 zł41,00 złChorągiew
Lubelska9,00 zł12,00 zł12,00 zł6,00 zł39,00 złChorągiew
Łódzka6,00 zł9,00 zł15,00 zł6,00 zł36,00 złChorągiew
Mazowiecka4,80 zł7,20 zł12,00 zł6,00 zł30,00 złHufiec
Opolska6,00 zł6,00 zł12,00 zł6,00 zł30,00 złHufiec
Podkarpacka12,00 zł6,00 zł21,00 zł6,00 zł45,00 złChorągiew
Stołeczna6,00 zł9,00 zł15,00 zł6,00 zł36,00 złChorągiew
Śląska6,00 zł9,00 zł15,00 zł6,00 zł36,00 złHufiec
Warmińsko - Mazurska6,00 zł6,00 zł12,00 zł6,00 zł30,00 złChorągiew
Wielkopolska4,80 zł7,20 zł12,00 zł6,00 zł30,00 złHufiec
Zachodniopomorska7,50 zł7,50 zł15,00 zł6,00 zł36,00 złChorągiew
Ziemi Lubuskiej6,00 zł3,00 zł21,00 zł6,00 zł36,00 złHufiec**

* Kwota wynika z Uchwały nr 57/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP, stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.