zhp.pl

Składki

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 2 złote miesięcznie,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym – która miesięcznie nie przekracza 10 złotych.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej w 2020 roku:

Chorągiew Część podstawowej składki członkowskiej należna: RAZEM
podstawowym jednostkom organizacyjnym hufcom chorągwi GK ZHP*
 Białostocka 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Dolnośląska 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Gdańska 2,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 12,00 zł
 Kielecka 1,50 zł 3,50 zł 3,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Krakowska 2,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 12,00 zł
 Kujawsko-Pomorska 2,00 zł 3,50 zł 4,50 zł 2,00 zł 12,00 zł
 Lubelska 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Łódzka 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Mazowiecka 1,50 zł 1,50 zł 4,00 zł 2,00 zł 9,00 zł
 Opolska 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Podkarpacka 1,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Stołeczna 2,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 12,00 zł
 Śląska 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Warmińsko-Mazurska 1,50 zł 2,50 zł 4,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Wielkopolska 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 10,00 zł
 Zachodniopomorska 2,50 zł 2,50 zł 5,00 zł 2,00 zł 12,00 zł
 Ziemi Lubuskiej 1,00 zł 2,00 zł 7,00 zł 2,00 zł 12,00 zł

* Kwota wynika z Uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
    na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
    na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

PASSWORD RESET

Zaloguj się