Symbole Wędrowników

Watra Wędrownicza

Symbolem wędrowników jest Wędrownicza Watra. To ognisko ułożone w sposób skautowy na tzw. długie palenie. Tworzą je trzy rozmieszczone promieniście polana i znajdujące się nad nimi trzy płomienie. Ognisko to symbol ciepła, bliskości, więzi, domu, rodziny, wiedzy i energii. Polana ogniska są związane z zasadami wędrowniczej pracy: służbą, czyli bezinteresowną pracą na rzecz społeczeństwa i organizacji; wędrówką zarówno fizyczną, jak i intelektualną, a poprzez nią szukaniem swojego miejsca w społeczeństwie; wyczynem, którego podjęcie jest wędrowniczym sposobem na pracę nad sobą i samodoskonalenie. Płomienie są symbolem dążenia ku doskonałości: najmniejszy płomień to siła ciała – dbałość o zdrowie i tężyznę fizyczną; średni płomień to siła rozumu – dążenie do wiedzy i rozwijanie swojego intelektu; największy płomień to siła ducha – kształtowanie charakteru, dążenie do prawdy i Boga. Watra noszona na lewym naramienniku munduru symbolizuje świadomą życiową wędrówkę – zarówno intelektualną, jak i fizyczną – po własnej miejscowości, regionie, Polsce, Europie i świecie. Zielone tło naramiennika przypomina, że to wszystko odbywa się w trakcie harcerskiego, czyli leśnego życia.

Pierwszy raz Wędrownicza Watra pojawiła się na naramienniku wprowadzonym w Organizacji Harcerzy rozkazem Naczelnika Harcerzy L. 10 z dnia 10 VI 1938 roku.

Kodeks Wędrowniczy

Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat. Wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę. Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie.

Wędrownik jest zawsze gotów nieść pomoc. Wędrownik jest przyjacielem całego świata. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to nowe, nieznane szlaki. Nie pozwala zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt wolno. Wędrownik spostrzega urok życia wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się nie umieją. Wędrownik zna radość trudnych zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania samotnie niewydeptanych ścieżek. Wędrownik stale uprawia wędrówki: w zimie, w lecie, na wsi, w mieście. Tropi miejsca, gdzie może być pożyteczny. Drogę jego wędrówki wyznaczają wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Dewiza Wędrownicza

Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content