zhp.pl

SłużbaCzym jest projekt 'Służba – zmieniaj świat – inspiruj'?Strategia ZHP a platforma o SłużbieJak umieścić raport na platformie?Służba senioromPoradniki o służbieKontakt/FAQ

Ostatnio dodane raporty służby:

Razem na święta

5 Tarnowska Drużyna Harcerska im. Janusza Korczaka z Żabna

Link do raportu

 

Poznawanie służby - Dzień Babci i Dziadka w DPS

Wędrownicy Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto

Link do raportu

 

Służ włosami - odDaj z 23!

Środowiska harcerskie z Warszawy

Link do raportu

 

Współorganizacja zlotów skautowych, czyli jak rozpocząć działanie drużyny wędrowniczej

5 DW „Żywioł”, Hufiec ZHP Opole

Link do raportu

 

Przywróćmy pamięć o poległych żołnierzach

Harcerski Klub Turystyczny „Wertep”, Hufiec ZHP Wyszków

Link do raportu

 

Zuchowa troska o zieleń w szkolnym otoczeniu

217 ŁGZ „Dzielni Żeglarze”, Hufiec ZHP Łódź-Bałuty

Link do raportu

 

Służba – zmieniaj świat – inspiruj

Służba wraz z braterstwem i pracą nad sobą to zasady harcerskiego wychowania. Krzewienie tych fundamentów harcerstwa sprawia, że zostawiamy świat lepszym, niż go zastaliśmy. Nie można o nich zapomnieć podczas tworzenia wychowawczego programu drużyn i gromad, aby wspierać kształtowanie charakteru i postawy prospołecznej młodych ludzi.

W projekcie „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” zaplanowanym na następne lata, pragniemy podkreślić szczególną rolę Służby jako elementu wychowawczego w naszej organizacji oraz zainspirować do jej pełnienia. Służba jest nieodzownym spoiwem całego procesu harcerskiego wychowania. Bez tego spoiwa z harcerstwa zostaje tylko kilka luźnych elementów i nazwa. Realizacja służba powinna wynikać z odpowiedzialności za indywidualny rozwój nasz i naszych wychowanków, z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną, naszą ojczyznę, a także z szacunku do innych i świata przyrody. Dzięki niej kształtuje się ludzi wrażliwych społecznie i zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości – również po wyjściu z organizacji.

Stwórzmy  MAPĘ INSPIRACJI SŁUŻBY

Działanie „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” kierowany jest do wszystkich członków ZHP, którzy indywidualnie, w małych grupach (zastępach/patrolach), całymi drużynami/gromadami lub na kursach instruktorskich realizują służbę i chcą się podzielić relacją o niej z innymi członkami naszej organizacji. Dzięki umieszczeniu raportu o służbie na tej stronie, stanie się on dobrą praktyką, inspiracją dla innych, dowodem na realizację w swoim środowisku obszaru „Odpowiedzialni społecznie” Strategii ZHP, a może i zmotywuje tych, którzy szukają impulsu do jej podjęcia.  

Służba to działanie o specyficznym charakterze niosącym ze sobą ogromny ładunek wychowawczy. Aby dowiedzieć się jakie cechy powinna ona mieć, jak może wyglądać w zależności od pracy z daną grupą metodyczną, jak ukazać swoim wychowankom jej sens, jak ją zaplanować i realizować, tak aby była ona służbą przez duże „S” polecam wczytanie się w dwa dostępne na stronie poradniki.

Ponadto, w każdym roku będziemy Wam przybliżać pracę w różnych obszarach służby lub z różnymi grupami odbiorczymi służby. W roku 2019 chcemy położyć szczególny nacisk na służbę seniorom –  m.in. instruktorom, którzy mają harcerstwo w sercu, służyli naszej organizacji, wychowywali pokolenia Polaków, zmieniali dla nas świat. Możliwe, że dziś potrzebują pomocy, wsparcia lub towarzystwa, a my w ramach wdzięczności za to, co zrobili, możemy im pokazać, że harcerskie braterstwo nie zna granic wieku.

Służba seniorom jest tylko propozycją i jedną z wielu możliwości – inicjatywa „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” jest otwarty na każde Wasze działanie, dzięki któremu będziecie zmieniać świat!

XL Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego uchwalił Strategię Związku Harcerstwa Polskiego na lata 2018-2025, której celem jest realizacja Misji ZHP zawartej w Statucie ZHP. Strategia składa się z trzech obszarów strategicznych:

 • Skuteczni wychowawczo,
 • Sprawni w działaniu,
 • Odpowiedzialni społeczne.

 

 

Wizja ZHP 2025 opisuje pożądany stan organizacji po zakończeniu realizacji Strategii.

 

Projekt „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” jest działaniem realizowanym w obszarze odpowiedzialni społecznie.

Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.

ZHP wychowuje w taki sposób, aby wrażliwość na potrzeby każdego człowieka pozostawała ważnym elementem wyborów życiowych i impulsem do codziennego działania. Członkowie ZHP, pełniąc służbę, pracują nad sobą. Pełniona służba zawsze jest wynikiem analizy potrzeb, co gwarantuje, że podjęte działanie będzie pożyteczne. Środowiska harcerskie wspierają rozwiązywanie realnych problemów lokalnych, krajowych i globalnych oraz przeciwdziałają ich konsekwencjom.

Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.

Jesteśmy aktywni i zaangażowani społecznie. Budujemy kapitał społeczny, opierając się na wartościach i postawach, jakie kształtuje ZHP. Odpowiedzialnie zmieniamy rzeczywistość. Nie chcemy tylko „być”, chcemy współtworzyć i współodpowiadać w wymiarze lokalnym, krajowym i globalnym. Z odpowiedzialności za otoczenie wynika gotowość do podejmowania trudnych tematów i odwaga w działaniu. Jesteśmy partnerem rodziny, szkoły i samorządów, aktywnymi członkami wspólnot lokalnych. Jesteśmy partnerem w relacjach z instytucjami, organami administracji, organizacjami i biznesem. Zachęcamy do dialogu i budowania zaufania społecznego.

Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

Wychowujemy młodych ludzi do demokracji. Kształtujemy ich na aktywnych obywateli i patriotów, zaangażowanych w życie społeczności lokalnych oraz odpowiedzialnych obywateli świata, tak aby mieli odwagę zmieniać go na lepszy. Aktywizujemy społeczeństwo i promujemy postawy obywatelskie i patriotyczne poprzez służbę, zrozumienie historii i umiłowanie kultury naszego kraju i wspólnotowość. Najlepszą metodą promowania takich postaw jest osobisty przykład członków ZHP.

 

 

Raport ze służby można przesłać do administratora strony poprzez wypełnienie FORMULARZA RAPORTU.

 

Zanim podejmiecie się realizacji służby:

– zachęcamy do zapoznania się literaturą w tym obszarze: „Służba – praktyczny poradnik” tłumaczenie Aleksandry Berner, „Poradnik o Służbie” pod redakcją Jakuba Laska, aby Wasze działania przyjęły pełną potencjału wychowawczego formę pracy, a nie wyłącznie nosiły znamiona służby;

– zobaczcie, z jakich pól do wypełnienia składa się formularz raportu, abyście nie zapomnieli o żadnym elemencie realizacji prawdziwej służby;

– przeczytajcie, jakiego charakteru zdjęcie relacjonujące Waszą służbę powinniście przesłać, jeśli chcecie uatrakcyjnić swój raport. UWAGA: Zdjęcie powinno być zrobione w taki osób, aby osoby uczestniczące w służbie stanowiły „tło”, „większość zbiorową”. W innym wypadku niezbędne będzie przesłanie również podpisanej zgody na rozpowszechnianie wizerunku od każdej osoby na fotografii (skan):

– Jeśli będziecie chcieli dołączyć zdjęcie wraz z przesłaniem raportu obowiązkowo musicie przesłać  także skan podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do zdjęcia – podpisuje autor zdjęcia:

 

Zanim podejmiesz się wypełniania formularza w celu przesłania raportu o służbie:

– zapoznaj się z klauzulą RODO dot. projektu o służbie. Dokumenty różnią się w zależności od tego, czy osoba, która będzie wprowadzała dane do formularza jest pełnoletnia lub nie:

Na końcu formularza raportu należy zaznaczyć, że zapoznałeś/łaś się z klauzulą i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do celu kontaktu z Tobą w sprawie projektu.  

– Jeśli chcesz dołączyć zdjęcie, to wcześniej należy wydrukować i zebrać podpisy na odpowiednich zgodach (jeśli to konieczne) i oświadczeniu (obowiązkowo), a następnie po uzupełnieniu formularza przesłać na adres sluzba@zhp.pl . Upewnij się, że posiadasz wypełnione zgody o rozpowszechnianiu wizerunku wszystkich osób na zdjęciu (niepełnoletnich i pełnoletnich), jeśli osoby te nie stanowią „tła”, „większości zbiorowej”.

Służba dla osób starszych może przybrać różne formy, gdyż potrzeby seniorów są bardzo zróżnicowane. 

Poniżej przedstawiamy miejsca, w których można porozmawiać o potrzebach seniorów oraz następnie zorganizować służbę:

 • kręgi seniora w naszych hufcach
 • Kluby Seniora
 • Dzienne Domy Opieki Społecznej
 • Kluby Emerytów
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Parafialne Koła Seniorów, itp.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane o ogólnopolskim zasięgu działania
 • Regionalne Centra Wolontariatu
 • Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; Domy Pomocy Społecznej, Domy Spokojnej Starości
 • lokalne stowarzyszenia i fundacje świadczące/ mające w zakresie działalności pomoc seniorom
 • U KAŻDEGO „SENIORA SĄSIADA”

Przed planowaniem służby seniorom warto zapoznać się z artykułami tematycznymi.

Artykuł o sposobach pomocy osobom starszym – https://chcepomagac.org/epicup_event/wsparcie-dla-seniorow-jak-pomoc-osobom-starszym/

Artykuł o  pomocy seniorom w pozbyciu się poczucia izolacji – https://senior24h.pl/jak-pomoc-seniorom-w-pozbyciu-sie-poczucia-izolacji/

Artykuł o samotności seniorów – https://sukcespisanyszminka.pl/jak-pomoc-samotnym-starszym-osobom/

Artykuł – jak zrozumieć samotność seniora – https://pl.aleteia.org/2017/11/21/wyobrazasz-sobie-tydzien-bez-zadnych-rozmow-bez-facebooka-samotnosc-seniorow/

Artykuł – wsparcie seniorów według badań statystycznych  – https://naszsenior.pl/jak-powinna-wygladac-pomoc-dla-osob-starszych/

 

Poniżej kilka propozycji działań, które nie są bezpośrednią pomocą osobom starczym, ale możecie je zrobić wspólnie z seniorami, gdyż są międzypokoleniowym, wspólnym działaniem aktywizującym każdego uczestnika, pamiętając oczywiście o jego indywidualnych możliwościach.

 1. Wymiana wiedzy o dawnych i nowych grach podwórkowych. Zorganizowanie tych gier dla okolicy.
 2. Kuchnia w czasach niedoboru produktów oraz współczesnego trendu zero waste. Wymiana wiedzy doświadczeń i przepisów. Wspólne gotowanie.
 3. Spacer i dyskusje na temat okolicznej przestrzeni. Spisanie pomysłów na zmiany i próba zmian u odpowiednich instytucji.
 4. Dawna i współczesna muzyka przy gitarze. Wzajemna nauka piosenek.
 5. Wspólna wymiana książek wraz z przedstawieniem konkretnych pozycji. Co polecają starsi, co polecają młodsi? W przypadku osób już słabowidzących można czytać książki osobom starszym, które będą wspólnie wybrane przez słuchacza i czytającego.
 6. Zwierzęta okolicy – ich problemy i potrzeby. Wspólne działania na rzecz zwierząt.

 

Poniżej działania, które można podjąć dla osób starszych (pamiętajcie by sprawdzić, zapytać jakie są potrzeby osób, którym chcecie pomóc).

 1. Spacer, rozmowa, wyjście do kina z osobami starszymi.
 2. Czytanie książek osobom starszym.
 3. Mycie okien, pomoc w sprzątaniu, zakupach czy gotowaniu.
 4. Drobne naprawy.
 5. Zajęcia np. muzyczne w DPS.
 6. Pomoc w zajęciach w dziennych domach pobytu.
 7. Współorganizacja/organizacja wigilii dla osób samotnych.

 

Działania realizowane w środowiskach nierzadko tylko przybierają znamiona służby, a w rzeczywistości nie są pełną potencjału pracą wychowawczą. Dlatego warto sięgnąć po literaturę, która stanie się drogowskazem w  podjęciu, zaplanowaniu, pełnieniu i podsumowaniu tego działania.

 • „Poradnik Służby”, który doskonale opisuje założenia służby jako działania wychowawczego oraz podaje kilka przykładów na jej realizację;

Spis treści:

 1. Służba – bądź dzielny w służbie bliźnim
 2. Jak pracować ze służbą we wszystkich metodykach?
 3. Definicja służby
 4. Czego unikać w pełnieniu Służby i w jaki sposób zarażać innych jej ideą?
 5. Jak pracować ze służbą w praktyce? Inspiracje z drużyn i środowisk
 6. Przykłady służb ze środowisk

 

Spis treści:

 1. Wprowadzenie do idei służby
 2. Model Design For Change
 3. Faza poczuj – jak określać potrzeby naszego otoczenia
 4. Faza kreuj – jak formułować pola służby
 5. Faza działaj – jak przeprowadzać projekty
 6. Faza inspiruj – jak opowiadać o swoim polu służby
 7. Ewaluacja dla harcerzy

 

Artykuł: J. Kreczmańska, Służba ale jaka?, 2019

 

Oba poradniki są warte przeczytania od początku do końca

sluzba@zhp.pl
FAQ – Frequently Asked Questions – zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi w sprawie projektu.
W trakcie trwania projektu lista będzie poszerzana.

PASSWORD RESET

Zaloguj się