Partnerzy

Związek Harcerstwa Polskiego ma 8 000 jednostek w całym kraju, które skupiają ponad 80 000 młodych ludzi i 300 000 powiązanych z nimi członków rodzin – do tego należy doliczyć 15 000 instruktorów. Jesteśmy największym koedukacyjnym ruchem młodzieży i rodzin w Polsce.

Skauting oferuje młodym ludziom możliwość rozwoju ich potencjału, a jednocześnie wprowadza pozytywne zmiany w społeczeństwie. Możecie być częścią tego rynku, który stanowią skauci i ich rodziny. Partnerstwo z nami ulokuje waszą markę w samym centrum życia lokalnej społeczności i napędzi klientów do waszych punków sprzedaży.

Tworzenie pozytywnego wizerunku marki

Wartości związane z pracą zespołową, zaufaniem, współpracą, to te same wartości, które decydują o rozkwicie biznesu. Harcerze uczą się być niezawodnymi, brać na siebie odpowiedzialność i ciężko pracować. Dajemy młodym ludziom poznać smak satysfakcji z osiągniętego celu. Wy prawdopodobnie staracie się rozwijać te same wartości wśród waszych pracowników.

Zaangażowanie w życie społeczności lokalnej

Harcerstwo zmienia nie tylko życie członków organizacji, ale także ich rodzin i społeczności – przez angażowanie ich w działania na rzecz społeczności lokalnej. Przez partnerstwo z ZHP powiążecie waszą markę z pozytywnymi wartościami, pozytywnymi ludźmi i pozytywnymi dziełami.

Niepowtarzalne sposoby komunikacji i edukacji

Harcerstwo umożliwi wam interakcję z młodymi ludźmi przez zdrowe zajęcia i aktywną edukację na wiele sposobów; to prężne, zróżnicowane i radosne otoczenie wychowawcze, bez ograniczeń związanych z programem nauczania czy presją czasu, co lokuje edukację w pozytywnym kontekście.

Podczas gdy ci młodzi ludzie będą się uczyć, wasza marka i wizerunek firmy będzie tam obecny – aktywnie widoczny w zdrowym ujęciu. Z naszej strony oferujemy 100% dotarcie do wszystkich jednostek wojewódzkich i powiatowych, a przy wzroście popularności portali społecznościowych nawet do każdego instruktora czy harcerza. ZHP to jedna z najlepiej skomunikowanych, ogólnopolskich organizacji pozarządowych.

Szkolcie waszych pracowników

To proces dwustronny. Możemy zapewnić waszym pracownikom sposobność zaangażowania się w ekscytującą pracę wolontariacką, połączoną z nauką praktycznych umiejętności, które wam się przydadzą.

  • 89% harcerzy twierdzi, że skauting pomógł im rozwinąć swoje umiejętności, w tym społeczne, pracy zespołowej i przywódcze.
  • Organizacje zewnętrzne przyznają, że wiele kluczowych atrybutów harcerstwa, takich jak szacunek do innych, przyjaźń, praca zespołowa, kształtowanie charakteru (praca nad sobą) i rozwój własny, są bardzo ważne w miejscu pracy.

Przez partnerstwo z nami otrzymacie wspaniałe sposoby dotarcia do rodzin w całym kraju oraz inspirujące możliwości kształcenia waszych kadr.

Możesz wesprzeć działalność Związku Harcerstwa Polskiego dotując nas każdą kwotą na konto:

Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Nr rachunku bankowego w mBanku SA: 22 1140 1010 0000 5392 2900 1017


Nadleśnictwa Lasów Państwowych wspierają organizację 26. Światowego Jamboree Skautowego. Dowiedz się więcej tutaj.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

„Zawisza Czarny” to flagowy statek ZHP . Żaglowiec uratował część załogi żaglowca Marques, który zatonął w gwałtownym szkwale. Po wzięciu rozbitków na pokład Zawisza, pomimo wysokiego stanu morza i bardzo silnego wiatru, pozostał w rejonie wypadku, poszukując ofiar. Na Bermudach żaglowiec i jego załogę witano jak bohaterów….
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content