zhp.pl

Start Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

AKTUALNOŚCILAUREACIKOMISJA KONKURSOWADOKUMENTYOCHRONA DANYCH OSOBOWYCHKONTAKT

VII edycja Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Główna Kwatera ZHP ogłasza VIII edycję konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Przyjmowanie prac trwa do 29 lutego 2020 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie pracy komisji konkursowej.

Wyniki IV edycji konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej
W kategorii praca licencjacka:
 • nagroda I stopnia dla Moniki Willich za pracę „Rola organizacji harcerskich Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w wychowaniu dzieci i młodzieży”
 • nagroda II stopnia dla Joanny Fojt za pracę „Świadomość zdrowotna uczniów w młodszym wieku szkolnym i szkolnym (na przykładzie zuchów
  i harcerzy)”
 • nagroda III stopnia dla Gabrieli Pawlak za pracę „Mechanizm tworzenia leksyki środowiskowej w socjolekcie harcerskim”
 • nagroda III stopnia dla Justyny Zdzieborskiej za pracę „Projekt starszoharcerski w środowisku lokalnym”
W kategorii praca magisterska:
 • nagroda I stopnia dla Michała Łesyka za pracę „Krakowska Chorągiew Harcerstwa (ZHP) w latach 1956 – 1975”
 • nagroda II stopnia dla Kamili Pamuły za pracę „Motywy zaangażowania społecznego oraz korzyści wynikające z działania w harcerstwie
  na przykładzie hufca ZHP Świdnica”

 

Ponadto komisja przyznała 2 wyróżnień:
W kategorii praca magisterska:
 • wyróżnienie dla Jadwigi Sułek-Biś za pracę „ Sprawności zespołowe i interakcje w gromadzie zuchowej – opinie drużynowych i zuchów”
 • wyróżnienie dla Wiktora Jasionowskiego za pracę „Związek Harcerstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej. Studium politologiczne.”
Wyniki V edycji konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej
W kategorii praca licencjacka:
 • nagroda I stopnia dla Karoliny Jabłońskiej za pracę „Elementy pedagogiki twórczości w pracy drużyny harcerskiej”
 • nagroda II stopnia dla Judyty Osmyk za pracę „Bohaterki dziejów Polski jako wzorce wychowawcze w pracy żeńskich drużyn skautowych Lwowa i Krakowa (1911-1939)”
 • nagroda III stopnia dla Jędrzeja Skawiny za pracę „Wykorzystanie elementów metodyki zuchowej w terapii dzieci chorych w MPD. Studium przypadku”
W kategorii praca magisterska:
 • nagroda I stopnia dla Niny Prach za pracę „Elementy edukacji artystycznej w harcerskiej metodzie wychowania”
 • nagroda II stopnia dla Joanny Tync za pracę „Czuwaj – czasopismo instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego: próba monografii za lata 1990-2015”
 • nagroda III stopnia dla Agnieszki Ganiek za pracę „Wpływ funduszy europejskich na rozwój turystyki w trzecim sektorze na przykładzie Chorągwi Śląskiej ZHP”
 • nagroda III stopnia dla Barbary Zdankiewicz za pracę „Związek Harcerstwa Polskiego jako środowisko wychowania do rekreacji ruchowej”
W kategorii publikacja:
 • nagroda III stopnia dla Bartosza Rzońcy za pracę „Krakowska chorągiew harcerzy w latach 1945-1950”

 

Ponadto komisja przyznała 8 wyróżnień:
W kategorii praca licencjacka:
 • wyróżnienie dla Marii Przybysz za pracę „Wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym, poprzez wykorzystanie elementów metodyki zuchowej”
 • wyróżnienie dla Zofii Domańskiej za pracę „System stopni i sprawności harcerskich jako wsparcie w dążeniu do samodzielności harcerza z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”
 • wyróżnienie dla Aleksandry Barcz za pracę „Strategia komunikacji organizacji pozarządowej na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”
W kategorii praca magisterska:
 • wyróżnienie dla Agnieszki Raźnej za pracę „Czynniki wpływające na przynależność dzieci i młodzieży do ZHP – na przykładzie Hufca ZHP Słubice”
 • wyróżnienie dla Martyny Bobek za pracę „Zastosowanie elementów metodyki harcerskiej i zuchowej w pracy z uczniami w klasach I-III”
 • wyróżnienie dla Marty Wyszkowskiej za pracę „Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny funkcjonowania organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”
W kategorii publikacja:
 • wyróżnienie dla Marleny Piotrowskiej za pracę „Rozwój idei wolontariatu stałego w Polsce na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”
 • wyróżnienie dla Dariusza Szczeciny za pracę „Harcerski klub sportowy Sopot i jego następcy”

Wyniki VI edycji konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej
W kategorii praca licencjacka:
 • nagroda I stopnia dla Magdaleny Szczerbaciuk za pracę „Europejskie ruchy skautowe – współczesne obywatelstwo czy anachronizm”
 • nagroda II stopnia dla Jędrzeja Maczana za pracę „Projekt i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie drużyną harcerską”
 • nagroda II stopnia dla Marty Pisarek za pracę „Metodyka zuchowa a rozwój samodzielności dzieci w wieku wczesnoszkolnym.”
 • nagroda III stopnia dla Krzysztofa Sroki za pracę „Etos harcerski – przekazywanie wartości harcerskich na przykładzie Harcerskiego Klubu Turystycznego “Kłobuk” z Olsztyna w latach 1966-2016”
 • nagroda III stopnia dla Joanny Skowrońskiej za pracę „Sieci społeczne w perspektywie ekonomicznej. Struktura sieci społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza””
W kategorii praca magisterska:
 • nagroda I stopnia dla Małgorzaty Kozak za pracę „Oddziaływania wychowawcze harcerstwa w środowisku wiejskim”
 • nagroda II stopnia dla Karoliny Delury (z d. Tabor) za pracę „Kompetencje społeczne oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w grupie harcerzy i osób nieprzynależnych do organizacji harcerskich”
 • nagroda III stopnia dla Katarzyny Kozak za pracę „Wizerunek współczesnego harcerstwa w opinii uczniów liceum zrzeszonych i niezrzeszonych w ruchu harcerskim”
W kategorii publikacja:
 • nagroda I stopnia dla Piotra Mysłakowskiego za pracę „Moja Trzynastka. Wspomnienia na stulecie Czarnej Trzynastki Krakowskiej”
 • nagroda II stopnia dla Mariana Miszczuka za pracę „Znowu gramy. Rozgłośnia Harcerska (1957-1993)”
 • nagroda III stopnia dla Tadeusza Bohma za pracę „Walki 1. Kampanii Skautowej w latach 1918-1921”

 

Ponadto komisja przyznała 9 wyróżnień:
W kategorii praca licencjacka:
 • wyróżnienie dla Magdaleny Trojnar za pracę „Metodyka zuchowa w wychowaniu i edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym”
 • wyróżnienie dla Andrzeja Kasperkiewicza za pracę „Wpływ harcerstwa i innych organizacji na poziom wiedzy młodzieży z zakresu pierwszej pomocy”
 • wyróżnienie dla Katarzyny Łysak za pracę „Powstanie oraz działalność I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Bieczu w latach 1921-1936”
 • wyróżnienie dla Beaty Wrzos za pracę „Preferencje wyjazdowe na obozy harcerzy z Chorągwi Krakowskiej”
 • wyróżnienie dla Katarzyny Kułakowskiej za pracę „Działalność instruktorska w ZHP a aktywność harcerzy na rynku pracy”
W kategorii praca magisterska:
 • wyróżnienie dla Marty Wojtaszek za pracę „Zarządzanie talentami w organizacjach non-profit na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”
 • wyróżnienie dla Kingi Karolewskiej-Gembali za pracę „Styl zycia i czas wolny byłych harcerzy na podstawie wywiadów z członkami 33 Cieszyńskiej Drużyny Harcerskiej “Czarne Stopy””
 • wyróżnienie dla Pauliny Czubernat za pracę „Harcerska metoda wychowania a turystyka gimnazjalnej młodzieży wiejskiej”
 • wyróżnienie dla Jolanty Bogdanowicz za pracę „Formy i metody realizacji edukacji artystycznej w gromadach zuchowych, w kontekście preferencji artystycznych dziecka.”
Wyniki VII edycji konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej
W kategorii praca licencjacka:
 • nagroda I stopnia dla Sylwii Mielczarek za pracę „Analiza socjolektu harcerskiego na podstawie słownictwa członków chorągwi ZHP z województw łódzkiego, świętokrzyskiego i pomorskiego”
 • nagroda II stopnia dla Macieja Wróbla za pracę „Badanie i analiza wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego w oczach jego członków”
 • nagroda III stopnia dla Ewy Seweryn za pracę „Zarządzanie Związkiem Harcerstwa Polskiego i kreowanie jego wizerunku w latach 2016-2017”
W kategorii praca magisterska:
 • nagroda I stopnia dla Karoliny Krassowskiej za pracę „Wiedza harcerzy na temat kleszczy i chorób odkleszczowych – analiza porównawcza na tle analogicznej grupy młodzieży polskiej”
 • nagroda II stopnia dla Karoliny Spychały za pracę „Sukcesy w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym osób wywodzących się ze środowisk harcerskich”
W kategorii publikacja:
 • nagroda I stopnia dla Katarzyny Marszałek za pracę „Harcerska lista (nie)obecności. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989/2017”

 

Ponadto komisja przyznała 11 wyróżnień:
W kategorii praca licencjacka:
 • wyróżnienie dla Adrianny Raczkiewicz za pracę „Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników w sektorze prywatnym i trzecim sektorze – analiza porównawcza na przykładzie firmy Hanpik Kielce Sp. z o.o. oraz Hufca ZHP Kielce-Południe”
 • wyróżnienie dla Katarzyny Nalewczyńskiej za pracę „Determinanty określające rolę Związku Harcerstwa Polskiego w kształtowaniu ruchu turystycznego dzieci i młodzieży”
 • wyróżnienie dla Aleksandry Karwali za pracę „Organizacja rachunkowości w organizacjach pozarządowych na przykładzie ZHP Chorągwi Dolnośląskiej im. Stefana Mirowskiego”
 • wyróżnienie dla Anny Mackiewicz za pracę „Harcerski System Wychowawczy na przykładzie Bialskich Drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”
W kategorii praca magisterska:
 • wyróżnienie dla Karoliny Lorens za pracę „Harcerz usieciowiony. Akceptacja zastępowania relacji społecznych przez relacje zapośredniczone przez media społecznościowe a tożsamość organizacji.”
 • wyróżnienie dla Agaty Maszczykowskiej „Społeczny wizerunek Związku Harcerstwa Polskiego jako organizacji wychowawczej”
 • wyróżnienie dla Marty Pisarek za pracę „System nagród i kar w Związku Harcerstwa Polskiego i ich rola wychowawcza”
 • wyróżnienie dla Agnieszki Walkowskiej za pracę „Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Obornikach”
W kategorii praca dyplomowa:
 • wyróżnienie dla Andrzeja Wasiaka za pracę „Realizacja funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe na przykładzie “Domu Harcerza” w Stargardzie”
W kategorii publikacja:
 • wyróżnienie dla Krzysztofa Wojtyczy za pracę „Hufiec Kraków Śródmieście w latach 1973-1989”
 • wyróżnienie dla Tomasza Kozika za pracę „Skauting w krajach i latach komunizmu”

 

Komisja przyznała również nagrodę specjalną dla Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP za wieloletnią działalność naukową oraz pracę na rzecz popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej ruchu harcerskiego w Polsce.

Komisja konkursowa działa w składzie:

 • hm. prof. zw. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący komisji,
 • hm. dr hab. Jarosław Balon – członek komisji,
 • hm. dr Jakub Czarkowski – członek komisji,
 • hm. dr Marek Jedynak – członek komisji,
 • dr Teresa Lewandowska-Kidoń – członkini komisji,
 • hm. prof. dr hab. Grzegorz Nowik – członek komisji,
 • phm. dr Ewa Palamer-Kabacińska – członkini komisji,
 • hm. prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – członek komisji,
 • płk dr hab. Juliusz Tym – członek komisji,
 • Patrycja Kabala – sekretarz komisji.

Sekretarz Komisji Konkursowej: 

Patrycja Kabala 
konkurs@zhp.pl
tel. 22 339 06 45

Adres korespondencyjny: 
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

PASSWORD RESET

Zaloguj się