Instytucja Certyfikująca ZHP

Instytucja Certyfikująca ZHP

Instytucja Certyfikująca – Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491), przy ul. Konopnickiej 6 prowadzi działalność w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi".

Drugą kwalifikacją, którą prowadzi ZHP w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2021 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej, jest "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą".

Instytucja certyfikująca ZHP jest podmiotem z uprawnieniami do nadawania tych kwalifikacji, czyli do wydawania dokumentów (certyfikatów) potwierdzających posiadanie danej kwalifikacji.

Kwalifikacja "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" została opracowana przez ZHP i włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 29 grudnia 2018 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1275).

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej  

Kwalifikacja "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" została opracowana przez ZHP i włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 17 września 2020 r. na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 806) 

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content