Instytucja Certyfikująca ZHP

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa wyłącznie za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego.

W formularzu należy podać dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce i data urodzenia,
  • PESEL,
  • adres korespondencyjny,
  • adres e-mail,
  • telefon,
  • przydział do danej chorągwi ZHP (jeśli dotyczy to kandydata)
  • oraz zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.   

Fakultatywnie każdy kandydat może uzupełnić arkusz autodiagnozy on-line. 

Link do arkusza z autodiagnozą:

Formularz zgłoszeniowy: LINK

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie uruchamia automatycznie procedury walidacji. Po zgłoszeniu poprzez formularz kandydat ma 3 miesiące na przesłanie wymaganych dokumentów oraz uzupełnienie portfolio. 

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content