Instytucja Certyfikująca ZHP

Warunki przystąpienia do walidacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”

Wymagania, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji:

  1. Ukończone 21 lat.
    Dopuszczalne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy;
  2. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
    Dopuszczalne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej, zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta, dyplom ukończenia szkoły wyższej;
  3. Udostępnienie dokumentacji poświadczającej przeprowadzenie przez kandydata szkoleń, które obejmowały w sumie 30 godzin (po 60 min), dla grup minimum 5-osobowych.
    Dopuszczalne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: referencje, umowy, protokół odbioru szkolenia wystawione przez firmy, instytucje, placówki oświatowe, organizacje (np. pozarządowe, pracodawców, pracowników) dla których prowadzono szkolenia. Dokumenty muszą potwierdzać przeprowadzenie minimum 30 h szkoleń metodami aktywizującymi dla grup minimum 5-osobowych w przeciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content