Instytucja Certyfikująca ZHP

Proces walidacji „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą”

Certyfikowanie krok po kroku:  

  1. Zapoznanie się z informacjami o przebiegu procesu walidacji i jego zasad w IC ZHP udostępnionymi na stronie: https://zhp.pl/instytucja-certyfikujaca/.   
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.   
  1. Stworzenie portfolio przez kandydata i przesłanie go do IC ZHP lub PW. Wskazówki dla kandydatów dot. przygotowania portfolio znajdują się na stronie IC ZHP.  
  1. Wniesienie jednorazowej opłaty – za weryfikację formalną, za analizę portfolio i wywiad.  
  1. Weryfikacja formalna wniosku przez biuro IC lub biuro PW (sprawdzenie spełniania warunków przystąpienia do walidacji oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników).  
  1. Proces walidacji składający się z 2 następujących po sobie etapów:   
  • Ocena portfolio kandydata,  
  • Wywiad z kandydatem.  

Uzyskanie kwalifikacji jest możliwe wyłącznie po pozytywnym przejściu wszystkich etapów procesu walidacji i tym samym potwierdzeniu posiadania wszystkich efektów uczenia się. Na każdym etapie walidacji zdefiniowane zostały błędy krytyczne, których popełnienie skutkuje przerwaniem procesu i negatywną decyzją walidacyjną.  

  1. Wystawienie certyfikatu.   

Szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się w Regulaminie certyfikowania kwalifikacji Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą.  

Szczegóły dotyczące walidacji znajdują się we Wskazówkach dla kandydatów, którzy chcą przystąpić do potwierdzenia kwalifikacji „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” w IC ZHP.  

POWRÓĆ DO WYBORU KOMPETENCJI

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content