Instytucja Certyfikująca ZHP

FAQ

FAQ – podstawowe zagadnienia i najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji? 

ZSK to system, który definiuje sposób opisywania i certyfikowania różnorodnych kwalifikacji potwierdzających kompetencje zawodowe. Ponieważ system opiera się o Ramę Kwalifikacji, pozwala to na porównywanie poziomu kwalifikacji nadawanych nie tylko w Polsce, ale również w innych Krajach Unii Europejskiej. Także kwalifikacje nadawane w Polsce uznawane są w innych krajach UE.  System został wprowadzony w 2016 r. i reguluje go Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
Dalsze informacje znajdziesz na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/  

Co to jest Polska Rama Kwalifikacji? 

Jest to opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających analogicznym poziomom europejskiej ramy kwalifikacji. Opis sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. PRK można odnieść do kolejnych etapów edukacji formalne od ukończenia szkoły podstawowej do zakończenia studiów doktoranckich. 
https://kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/polska-rama-kwalifikacji

Co to jest kwalifikacja wolnorynkowa? 

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. W kontekście ZSK, terminu kwalifikacja nie można używać zamiennie z takimi terminami, jak: zawód, uprawnienie zawodowe, prawo wykonywania zawodu, kompetencje zawodowe, kompetencje itp. Kwalifikacje opisane zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i zatwierdzone przez odpowiednie ministerstwo zapisane są w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. 
Opis kwalifikacji zawiera zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określonych dla danej kwalifikacji. System polega na sprawdzeniu tych efektów uczenia niezależnie od sposobu ich osiągnięcia. Mogą być nabytych na drodze edukacji formalnej, w edukacji pozaformalnej lub poprzez samodzielne uczenie się. Zatem nie ma znaczenia czy kandydat do zdobycia kwalifikacji ukończył szkołę lub kurs czy zdobył wiedzę oglądając tutoriale na Youtube. Proces certyfikacji sprawdza czy dane efekty uczenia zostały opanowane.  
Wszystkie dostępne kwalifikacje znajdziesz w Rejestrze: https://kwalifikacje.gov.pl/k 

Ile kwalifikacji znajduje się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji? 

W rejestrze znajduje się ponad 17 000 kwalifikacji. Obejmuje on zarówno kwalifikacje wolnorynkowe, jak i kierunki studiów i studiów podyplomowych, szkół zawodowych oraz dyplomy czeladnicze i mistrzowskie nadawane przez Izby rzemieślnicze.  

Jakie kwalifikacje może nadawać Instytucja Certyfikująca ZHP? 

IC ZHP ma prawo nadawania dwóch kwalifikacji: 

Jak mogę sprawdzić czy kwalifikacja nadawana przez IC ZHP jest dla mnie? 

Na stronie IC ZHP znajdziesz arkusz do autodiagnozy dla kwalifikacji prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi (Proces walidacji "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" | Związek Harcerstwa Polskiego (zhp.pl)). Jego wypełnienie pozwoli Ci ocenić czy posiadasz efekty uczenia odpowiadające tej kwalifikacji lub określić których efektów uczenia jeszcze nie opanowałaś/opanowałeś.  
Aby przystąpić do certyfikacji kwalifikacji "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" musisz mieć ukończone 18 lat oraz posiadać udokumentowane doświadczenie prowadzenie pracy wychowawczej z min. 10-osobową grupą przez co najmniej 6 miesięcy.  

W jaki sposób przebiega certyfikacja kwalifikacji nadawanych przez IC ZHP?  

Dwa etapy certyfikacji są podobne dla obu nadawanych kwalifikacji: przygotowanie portfolio oraz wywiad z Komisją Walidującą. Dodatkowo w kwalifikacji "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi", asesor walidacyjny przeprowadzi obserwację podczas prowadzonego przez Ciebie szkolenia.  
Szczegółowe wymagania oraz opis procesu zawarte są w dwóch dokumentach, które znajdziesz na stronie IC ZHP – wskazówkach dla kandydatów (Wskazowki-dla-kandydatow-1.pdf (zhp.pl)Wskazowki-dla-kandydatow-prowadzenie-pracy-wychowawczej.pdf (zhp.pl)

Jakie dokumenty należy przygotować, aby przystąpić do walidacji? 

Na stronie Dokumenty do pobrania (https://zhp.pl/instytucja-certyfikujaca/dokumenty) zostały opisane dokumenty pomocne w przygotowaniu się do walidacji w tym spisy treści do portfolio dla obydwu kwalifikacji.  

W jaki sposób zgłosić swoją chęć zdobycia kwalifikacji? 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz znajdujący się na stronie IC ZHP. Po dokonaniu zgłoszenia należy skompletować portfolio i przesłać je mailem na adres [email protected]   

Ile kosztuje certyfikacja? 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: Opłaty i terminy | Związek Harcerstwa Polskiego (zhp.pl)
Pełny koszt kwalifikacji: "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" to 1800 zł a kwalifikacji: "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" to 600 zł.  
Do 31.12.2024 r. wolontariusze ZHP mogą przystąpić do certyfikacji w promocyjnej cenie 300 zł ("Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi") oraz 100 zł ("Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą"). 

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content