Związek Harcerstwa Polskiego

Organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie

NIP: 526-025-14-40
REGON: 007025173
KRS: 0000094699

Numer konta podstawowego

66 1140 1010 0000 5392 2900 1001

Numer konta dla podstawowej składki członkowskiej

39 1140 1010 0000 5392 2900 1002

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

Jak wesprzeć ZHP

Twoje wsparcie, nasza siła!

Związek Harcerstwa Polskiego, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że wszystkie służbowe dokumenty lub informacje powinny być wysyłane wyłącznie na oficjalne dane kontaktowe podane na stronie internetowej (adres e-mail, adres siedziby). Za informacje i dokumenty przesyłane w inny sposób np. poprzez komunikatory na portalach społecznościowych Administrator nie bierze odpowiedzialności.

Główna Kwatera ZHP

ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Adres mailowy

[email protected]

Telefon centralny

+48 22 339 06 45

Sekretariat Głównej Kwatery ZHP pracuje
od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Ważna informacja!
Biuro nie będzie czynne przez okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Prosimy o kontakt na nowy rok.

Inspektor Ochrony Danych
Związku Harcerstwa Polskiego

Justyna Sikorska

Adres mailowy

[email protected]

Telefon centralny

+48 601 889 788

Rzeczniczka prasowa ZHP

phm. Olga Junkuszew

Adres mailowy

[email protected]

Telefon centralny

+48 601 246 164

Rzeczniczka prasowa ZHP odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content