Ruchy programowo-metodyczne

Ruchy programowo-metodyczne to miejsca w ZHP, które umożliwiają ich członkom wymianę doświadczeń, upowszechnianie inicjatyw i dobrych praktyk programowych, i metodycznych, realizację konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub pola służby. Ruchy programowe wzmacniają również tożsamość harcerską oraz świadomości w zakresie rozumienia i skutecznego stosowania harcerskiego systemu wychowawczego.

Do ruchów programowo-metodycznych w ZHP mogą należeć: instruktorzy, członkowie ZHP nie będący instruktorami, pełniący funkcje instruktorskie oraz jednostki organizacyjne ZHP. Zasady działania ruchów programowo-metodycznych określa Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 33/XLII z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania ruchów programowo-metodycznych w ZHP.

W ZHP funkcjonują obecnie następujące ruchy programowo-metodyczne:

Nazwa ruchu

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

Cele działania ruchu
Kontakt
Nazwa ruchu

Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku

Cele działania ruchu
 • realizacja programu wychowania duchowego
 • sprawowanie stałej opieki nad Mauzoleum Pamięci Harcerstwa mieszczącego się na terenie Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skulsku,
 • inspirowanie członków ruchu do podejmowania działalności informacyjno-historycznej.
Kontakt
Nazwa ruchu

Ogólnopolski Ruch Kamykowy

Cele działania ruchu
 • upamiętnianie postaci druha Aleksandra Kamińskiego "Kamyka",
 • upowszechnianie dorobku Aleksandra Kamińskiego,
 • wypracowanie atrakcyjnych form pracy z autorytetem i odnowa wartości przykładu osobowego w pracy instruktora,
 • integracja środowisk "kamykowych" harcerskich i oświatowych.
Kontakt
Nazwa ruchu

Liga Odkrywców, Programowy Ruch Odkrywców (PRO)

Cele działania ruchu
 • popularyzacja dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw obywatelskich,
 • tworzenie i upowszechnianie nowych koncepcji, programów i form pracy w zakresie popularyzacji dziedzictwa narodowego i kształtowania postaw obywatelskich,
 • wspieranie instruktorów i jednostek organizacyjnych ZHP w prowadzeniu działań w dziedzinie popularyzacji dziedzictwa narodowego i kształtowania postaw obywatelskich oraz w podnoszeniu poziomu pracy programowej.
Kontakt
Nazwa ruchu

Ręka Metody

Cele działania ruchu
 • wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie;
 • promowanie świadomej pracy metodą harcerską w każdym instruktorskim działaniu;
 • kształtowanie tożsamości instruktorskiej;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk kształceniowych, nie tylko w ramach ZHP, których celem jest prowadzenie coraz lepszego kształcenia nastawionego na poprawę jakości harcerstwa.
 • wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie
Kontakt
Nazwa ruchu

Mężni

Cele działania ruchu
 • organizowanie przedsięwzięć służących budowaniu męskiej tożsamości i wzmacnianiu wychowania mężczyzn w ZHP, odpowiadających na męskie potrzeby, uwalniających przestrzeń dla męskich serc pełnych energii i witalności.
 • kształtowanie dogłębnego rozumienia Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz umiejętności efektywnego ich stosowania w wychowaniu mężczyzn w drużynach, z wykorzystaniem bogactwa sprawdzonych i atrakcyjnych form pracy, uwzględniających zdrowe współzawodnictwo i męskie potrzeby rozwojowe.
 • inspirowanie harcerskich liderów do ciekawych, mocnych i przygodowych pomysłów oraz nietuzinkowych i efektywnych działań wspierających wychowanie mężczyzn i kształtowanie wartości i umiejętności jak: honor, siła ducha i ciała, rycerskość, odpowiedzialność i proaktywność, zaradność, patriotyzm, męstwo, służba, umiejętność przegrywania i powstawania z upadków, mądrość w wykorzystaniu porażki, dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną, umiejętność współpracy w grupie.
 • tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między instruktorami; do szczerych i nieskrępowanych męskich rozmów o najważniejszych problemach męskiego wychowania oraz do budowania trwałych, głębokich i satysfakcjonujących relacji między członkami Ruchu.
 • działanie na rzecz wzmacniania męskich wzorców i autorytetów, kluczowych w wychowaniu chłopców do bycia mężczyznami, wspieranie wychowawczego wpływu mężczyzn na mężczyzn oraz dbanie o spójność słownie deklarowanych wartości, z ich realizacją w życiu.
 • propagowanie dobrych wzorców wychowawczych w drużynach męskich.
Kontakt

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content