Ruchy programowo-metodyczne

Ruchy programowo-metodyczne to miejsca w ZHP, które umożliwiają ich członkom wymianę doświadczeń, upowszechnianie inicjatyw i dobrych praktyk programowych, i metodycznych, realizację konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub pola służby. Ruchy programowe wzmacniają również tożsamość harcerską oraz świadomości w zakresie rozumienia i skutecznego stosowania harcerskiego systemu wychowawczego.

Do ruchów programowo-metodycznych w ZHP mogą należeć: instruktorzy, członkowie ZHP nie będący instruktorami, pełniący funkcje instruktorskie oraz jednostki organizacyjne ZHP. Zasady działania ruchów programowo-metodycznych określa Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 33/XLII z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania ruchów programowo-metodycznych w ZHP.

W ZHP funkcjonują obecnie następujące ruchy programowo-metodyczne:

Nazwa ruchu

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

Cele działania ruchu
Kontakt
Nazwa ruchu

Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku

Cele działania ruchu
 • realizacja programu wychowania duchowego
 • sprawowanie stałej opieki nad Mauzoleum Pamięci Harcerstwa mieszczącego się na terenie Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skulsku,
 • inspirowanie członków ruchu do podejmowania działalności informacyjno-historycznej.
Kontakt
Nazwa ruchu

Ogólnopolski Ruch Kamykowy

Cele działania ruchu
 • upamiętnianie postaci druha Aleksandra Kamińskiego "Kamyka",
 • upowszechnianie dorobku Aleksandra Kamińskiego,
 • wypracowanie atrakcyjnych form pracy z autorytetem i odnowa wartości przykładu osobowego w pracy instruktora,
 • integracja środowisk "kamykowych" harcerskich i oświatowych.
Kontakt
Nazwa ruchu

Liga Odkrywców, Programowy Ruch Odkrywców (PRO)

Cele działania ruchu
 • popularyzacja dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw obywatelskich,
 • tworzenie i upowszechnianie nowych koncepcji, programów i form pracy w zakresie popularyzacji dziedzictwa narodowego i kształtowania postaw obywatelskich,
 • wspieranie instruktorów i jednostek organizacyjnych ZHP w prowadzeniu działań w dziedzinie popularyzacji dziedzictwa narodowego i kształtowania postaw obywatelskich oraz w podnoszeniu poziomu pracy programowej.
Kontakt
Nazwa ruchu

Ręka Metody

Cele działania ruchu
 • wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie;
 • promowanie świadomej pracy metodą harcerską w każdym instruktorskim działaniu;
 • kształtowanie tożsamości instruktorskiej;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk kształceniowych, nie tylko w ramach ZHP, których celem jest prowadzenie coraz lepszego kształcenia nastawionego na poprawę jakości harcerstwa.
 • wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie
Kontakt
Nazwa ruchu

Mężni

Cele działania ruchu
 • organizowanie przedsięwzięć służących budowaniu męskiej tożsamości i wzmacnianiu wychowania mężczyzn w ZHP, odpowiadających na męskie potrzeby, uwalniających przestrzeń dla męskich serc pełnych energii i witalności.
 • kształtowanie dogłębnego rozumienia Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz umiejętności efektywnego ich stosowania w wychowaniu mężczyzn w drużynach, z wykorzystaniem bogactwa sprawdzonych i atrakcyjnych form pracy, uwzględniających zdrowe współzawodnictwo i męskie potrzeby rozwojowe.
 • inspirowanie harcerskich liderów do ciekawych, mocnych i przygodowych pomysłów oraz nietuzinkowych i efektywnych działań wspierających wychowanie mężczyzn i kształtowanie wartości i umiejętności jak: honor, siła ducha i ciała, rycerskość, odpowiedzialność i proaktywność, zaradność, patriotyzm, męstwo, służba, umiejętność przegrywania i powstawania z upadków, mądrość w wykorzystaniu porażki, dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną, umiejętność współpracy w grupie.
 • tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między instruktorami; do szczerych i nieskrępowanych męskich rozmów o najważniejszych problemach męskiego wychowania oraz do budowania trwałych, głębokich i satysfakcjonujących relacji między członkami Ruchu.
 • działanie na rzecz wzmacniania męskich wzorców i autorytetów, kluczowych w wychowaniu chłopców do bycia mężczyznami, wspieranie wychowawczego wpływu mężczyzn na mężczyzn oraz dbanie o spójność słownie deklarowanych wartości, z ich realizacją w życiu.
 • propagowanie dobrych wzorców wychowawczych w drużynach męskich.
Kontakt

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content