zhp.pl

Start Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności ZHP”

Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności ZHP”

AKTUALNOŚCICZŁONKOWIE KAPITUŁYTERMINARZ POSIEDZEŃDOKUMENTYKONTAKT
Dodatkowy termin posiedzenia Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności”

W imieniu Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności” informuję, że na 28 czerwca 2018 r. zostało zaplanowane dodatkowe posiedzenie Kapituły.

phm. Patrycja Kabala
sekretarz Rady Naczelnej ZHP
e-mail: sekretariat.rn@zhp.pl
tel.: 605-409-576

 

Terminarz posiedzeń Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności”

W imieniu Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności” przekazuję terminy  planowanych posiedzeń Kapituły w 2018 roku. Posiedzenia odbędą się:

 • 24 maja 2018 r.
 • 27 września 2018 r.
 • 25 października 2018 r.

Informacja w sprawie trybu składania wniosków o nadanie “Medalu Wdzięczności ZHP” zostanie przekazana oddzielnym komunikatem.

phm. Patrycja Kabala

sekretarz Rady Naczelnej ZHP
e-mail: sekretariat.rn@zhp.pl
tel.: 605-409-576
Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i „Medalu Wdzięczności ZHP” powołana na kadencję 2017-2021:
 • hm. Andrzej Borodzik – przewodniczący Kapituły
 • hm. Marcin Binasiak – sekretarz Kapituły
 • hm. Adam Czetwertyński
 • hm. Teresa Hernik
 • hm. Gerard Żorawik
Posiedzenia Kapituły w 2018 roku będą się odbywać w terminach:
 • 24 maja 2018 r.
 • 28 czerwca 2018 r.
 • 27 września 2018 r.
 • 25 października 2018 r.

Wnioski o odznaczenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Głównej Kwatery ZHP na 7 dni przed terminem posiedzenia Kapituły.

phm. Patrycja Kabala
Sekretarz Rady Naczelnej ZHP
sekretariat.rn@zhp.pl
tel. 22 339 06 45

Adres korespondencyjny: 
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się