Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP.

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski; opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP na dany rok; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP; przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP; stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP.

Prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej

 • hm. Monika Jurecka — Chorągiew Wielkopolska — Przewodnicząca CKR
 • hm. Maciej Wlazło — Chorągiew Kielecka — Wiceprzewodniczący CKR
 • hm. Alicja Wosik-Majewska — Chorągiew Podkarpacka — Wiceprzewodnicząca CKR
 • phm. Kamil Zdunek — Chorągiew Lubelska — Sekretarz

Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej

 • hm. Rafał Hojnor — Chorągiew Krakowska
 • hm. Stanisław Firlej — Chorągiew Mazowiecka
 • hm. Bartosz Mertas — Chorągiew Śląska
 • hm. Wojciech Stępkowski — Chorągiew Gdańska
 • hm. Joanna Kośmider — Chorągiew Łódzka
 • hm. Krzysztof Rudziński — Chorągiew Stołeczna
 • hm. Lucjan Brudzyński — Chorągiew Gdańska

Dokumenty wewnętrzne wydane przez Centralną Komisję Rewizyjną

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content