Instytucja Certyfikująca ZHP

Kwalifikacja ”Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą”

Kwalifikacja jest przeznaczona dla osób posiadających doświadczenie w zakresie pracy z grupą dzieci lub młodzieży.  

Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne powinna posiadać osoba przystępująca do walidacji (czyli procesu, w którym zostaną one sprawdzone, a na koniec potwierdzone certyfikatem)? 

 • Samodzielnie prowadzi systematyczną pracę z grupą dzieci lub młodzieży o stałym składzie, w normie rozwojowej, nastawionej na realizację celów wychowawczych, funkcjonującej poza formalnym systemem edukacji.  
 • Swoje działania dokumentuje i poddaje regularnej ewaluacji.  
 • Współpracuje z otoczeniem i specjalistami w realizacji zadań wychowawczych.  
 • Zna uwarunkowania prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Kwalifikacją mogą być w szczególności zainteresowane osoby, które pracują z dziećmi i młodzieżą w tym:  

 • instruktorzy harcerscy;  
 • studenci pedagogiki, psychologii lub innych kierunków ze specjalizacją pedagogiczną;  
 • pracownicy lub wolontariusze pracujący w organizacjach pozarządowych i instytucjach prowadzących grupy dziecięce i młodzieżowe;  
 • osoby pracujące w "klubach malucha"; 
 • osoby pracujące w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, przedsiębiorstwach społecznych,  
 • wolontariusze w szkołach lub innych placówkach realizujących działalność dydaktyczno-wychowawczą,  
 • osoby, które pełnią funkcje pomocnicze i opiekuńcze w przedszkolach i szkołach, - pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Link do opisu kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content