Instytucja Certyfikująca ZHP

Opłaty i terminy

Kwalifikacja "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi":

1. Informacje o terminach w roku 2024

Proponujemy dwie możliwe ścieżki walidacji.

Pierwsza:

2.02.2024
 – ostateczny składania dokumentów i portfolio dla osób, które chcą przystąpić do walidacji w marcu 2024 r.

23-24.03.2024 w Warszawie – obserwacja + wywiad (w ramach weekendu będzie możliwość przeprowadzenia szkoleń obserwowanych przez asesorów oraz odbycia wywiadu z komisją walidacyjną; grupę i salę szkoleniową zapewnia IC ZHP); liczba miejsc ograniczona! Istnieje możliwość noclegu za dodatkową opłatą.

Druga:

Możliwość przeprowadzenia obserwacji podczas szkolenia zorganizowanego przez minimum trzech kandydatów/kandydatki w jednym miejscu, jednego dnia (grupę szkoleniową i miejsce zapewniają kandydaci/kandydatki, np. podczas organizowanego u Was kursu, komisja przyjedzie do Was obserwować zajęcia), co należy zgłosić we wniosku do kierownika IC ZHP ([email protected]). Termin wymaga ustalenia z kierownikiem IC ZHP.

Informacje o opłatach:

 1. Opłata za walidację i certyfikowanie wynosi 1800 zł i jest wnoszona przez kandydata w 2 częściach:
  – Opłata za weryfikację formalną i analizę portfolio: 800 zł (I rata opłaty),
  – Opłata za obserwację i wywiad: 1000 zł (II rata opłaty).
 2.  Opłata za ponowne podejście do obserwacji i wywiadu: 1000 zł.
 3. Kaucja za rozpatrzenie odwołania (zwracana, jeśli odwołanie zostanie uznane): 600 zł.
 4. Opłata manipulacyjna pobierana przez IC w przypadku rezygnacji kandydata przed analizą portfolio, niespełniania wymogów formalnych i nie uzupełnieniu wniosku po wezwaniu do tego przez IC: 200 zł.

Oferta specjalna dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

Oferta obowiązuje do 31.12.2024 roku, aby z niej skorzystać należy złożyć wniosek do kierownika IC ZHP ([email protected]). Warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o skorzystanie z oferty specjalnej: bycie wolontariuszką/wolontariuszem ZHP, posiadanie stopnia instruktorskiego, opłacona składka członkowska, aktualne pełnienie stałej funkcji w ZHP. Liczba osób, które mogą skorzystać z oferty jest ograniczona.

 1. Opłata za walidację i certyfikowanie wynosi 300 zł i jest wnoszona przez kandydata jednorazowo.
 2. Opłata za ponowne podejście do obserwacji i wywiadu: 100 zł.
 3. Kaucja za rozpatrzenie odwołania (zwracana, jeśli odwołanie zostanie uznane): 600 zł.
 4. Opłata manipulacyjna pobierana przez IC w przypadku rezygnacji kandydata przed analizą portfolio, niespełniania wymogów formalnych i nie uzupełnieniu wniosku po wezwaniu do tego przez IC: 200 zł.

Kwalifikacja "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą":

 1. Opłata za walidację i certyfikowanie wynosi 600 zł
 2. Kaucja za rozpatrzenie odwołania (zwracana, jeśli odwołanie zostanie uznane): 300 zł
 3. Opłata manipulacyjna pobierana przez IC w przypadku rezygnacji kandydata przed analizą portfolio, niespełniania wymogów formalnych i nie uzupełnieniu wniosku po wezwaniu do tego przez IC: 100 zł.  

Oferta specjalna dla wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego

Oferta obowiązuje do 31.12.2024 roku, aby z niej skorzystać należy złożyć wniosek do kierownika IC ZHP ([email protected]). Warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o skorzystanie z oferty specjalnej: bycie wolontariuszką/wolontariuszem ZHP, opłacone składki członkowskie, pełnienie funkcji drużynowej/drużynowego lub przybocznej/przybocznego w ZHP przez minimum pół roku.

 1. Opłata za walidację i certyfikowanie wynosi 100 zł i jest wnoszona przez kandydata jednorazowo.
 2. Kaucja za rozpatrzenie odwołania (zwracana, jeśli odwołanie zostanie uznane): 300 zł.
 3. Opłata manipulacyjna pobierana przez IC w przypadku rezygnacji kandydata przed analizą portfolio, niespełniania wymogów formalnych i nie uzupełnieniu wniosku po wezwaniu do tego przez IC: 100 zł.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content