Instytucja Certyfikująca ZHP

Kwalifikacja „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”

Kwalifikacja jest przeznaczona dla osób posiadających doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń metodami aktywizującymi. Przez metody aktywizujące rozumiemy takie formy prowadzenia zajęć, które angażują grupę i charakteryzują się różnorodnością oraz przemiennością – nie będzie to na przykład prezentacja ani wykład, którego uczestnicy zajęć biernie wysłuchają.

Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne powinna posiadać osoba przystępująca do walidacji (czyli procesu, w którym zostaną one sprawdzone a na koniec potwierdzone certyfikatem)?

 • Pozyskuje wiedzę o potrzebach szkoleniowych podmiotu zlecającego szkolenie oraz wiedzę o potrzebach rozwojowych uczestników szkolenia.
 • Wspólnie z podmiotem zlecającym ustala warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia.
 • Zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie potrzebami określa cele szkolenia i projektuje proces szkoleniowy.
 • Samodzielnie tworzy konspekty zajęć i opracowuje materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
 • Przeprowadza szkolenie, umiejętnie pracując z grupą i wykorzystując przygotowane przez siebie materiały.
 • Bierze odpowiedzialność za jakość przeprowadzanych przez siebie szkoleń.
 • Samodzielnie planuje i przeprowadza ewaluację szkolenia, wykorzystując wnioski z ewaluacji w dalszej praktyce szkoleniowej.
 • Definiuje własne potrzeby rozwojowe i stale rozwija swój warsztat szkoleniowy.

Osiągnięcie powyższych efektów uczenia się jest możliwe zarówno w systemie edukacji formalnej, jak i edukacji pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego. Ważne, aby zdobyć je w praktyce – prowadząc warsztaty i szkolenia dla dowolnych grup osób.

Kwalifikacją Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi mogą być szczególnie zainteresowani:

 • trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni w przedsiębiorstwach, fundacjach, stowarzyszeniach
  i innych organizacjach;
 • instruktorzy zajmujący się prowadzeniem szkoleń w organizacjach społecznych, np. harcerskich;
 • trenerzy prowadzący działalność gospodarczą;
 • nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi;
 • menedżerowie chcący doskonalić umiejętności trenerskie;
 • pracownicy działów HR;
 • animatorzy kultury i edukatorzy pracujący np. w muzeach, ośrodkach kultury i domach kultury.

Link do opisu kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

„Zawisza Czarny” to flagowy statek ZHP . Żaglowiec uratował część załogi żaglowca Marques, który zatonął w gwałtownym szkwale. Po wzięciu rozbitków na pokład Zawisza, pomimo wysokiego stanu morza i bardzo silnego wiatru, pozostał w rejonie wypadku, poszukując ofiar. Na Bermudach żaglowiec i jego załogę witano jak bohaterów….
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content