Instytucja Certyfikująca ZHP

Warunki przystąpienia do walidacji „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą”

Wymagania, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji: 

  1. Ukończone 18 lat. 

Dopuszczalne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; 

  1. Udostępnienie dokumentacji poświadczającej realizację pracy z grupą funkcjonującą poza formalnym systemem edukacji.  Minimalna liczebność grupy 10 osób. Dokumentacja obejmuje min. 12 spotkań w czasie co najmniej 6 miesięcy.  

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content