Nadleśnictwa Lasów Państwowych wspierają 26. Światowe Jamboree Skautowe

fot. Agnieszka Madetko-Kurczab

Światowe Jamboree Skautowe, odbywające się co cztery lata w różnych częściach świata, podczas którego spotykają się tysiące skautek i skautów, ma zachęcać młodych ludzi do wyjścia ze strefy komfortu i do zabrania głosu w ważnych dyskusjach. Organizację 26. Światowego Jamboree Skautowego wspierają Nadleśnictwa Lasów Państwowych.

Jamboree organizowane przez ZHP będzie inspirować, a także pomoże młodym ludziom się rozwijać. W 2027 roku zapraszamy cały Ruch Skautowy do Gdańska, abyśmy wzrastali razem jako jednostki, jako pokolenia i jako Ruch. 

Zainspirowani wyzwaniami, z którymi jako ludzkość musimy się dziś zmierzyć, na hasło Jamboree 2027 wybraliśmy „Bravely” (ang. „Odważnie”). Opiera się ono na trzech filarach: „Ty” – aby podkreślić, że bycie wiernym sobie jest odważne; „Ty i Inni Ludzie” – aby powiedzieć, że bycie częścią społeczeństwa jest odważne oraz „Ty i Świat” – aby podkreślić, że walka o naszą planetę jest odważna. Nadszedł czas, aby skautki i skauci byli zmianą, przejmowali inicjatywę, a także podejmowali odważne kroki w przyszłość. 

Częścią misji Lasów Państwowych jest prowadzenie edukacji ekologicznej, a także działania dążące do „ciągłej poprawy bezpieczeństwa ekologicznego globu ziemskiego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym” - ten wspólny mianownik wartości poskutkował współpracą, która za cel stawia sobie wspólną edukację, dbałość o polskie lasy, a także stałą obecność w nich harcerek i harcerzy.

Nadleśnictwa Lasów Państwowych wspierające organizację 26. Światowego Jamboree Skautowego:

  • Nadleśnictwo Jabłonna
  • Nadleśnictwo Pułtusk
  • Nadleśnictwo Płońsk
  • Nadleśnictwo Ząbki
  • Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecki
  • Nadleśnictwo Łuków
  • Nadleśnictwo Siedlce
  • Nadleśnictwo Drewnica