Symbole WOSM i WAGGGS

Lilijka WOSM

(The World Organization of the Scout Movement – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego)

Symbolizuje podążanie skautów w dobrym kierunku, zgodnie z ideałami Prawa i Przyrzeczenia Skautowego. Trzy ramiona lilijki symbolizują trzy zasady ruchu skautowego: służbę Bogu, służbę innym i służbę samemu sobie. Dwie pięcioramienne gwiazdki oznaczają prawdę i wiedzę, a ich dziesięć ramion – punkty prawa skautowego. Otaczająca lilijkę lina związana jest węzłem płaskim, który stanowi symbol jedności, braterstwa i trwałości. Kolory odznaki WOSM nawiązują do heraldyki: biel oznacza czystość, królewska purpura – przywództwo i pomoc innym.

Koniczyna WAGGGS

(World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek)

Złota koniczyna umieszczona na niebieskim tle. Trójramienna koniczynka to symbol potrójnej służby skautki: Bogu, bliźnim i samej sobie. Dwie gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie, które skautki zawsze mają przed oczami. Pionowa kreska to igła kompasu wskazująca właściwy kierunek, a podstawa łodyżki symbolizuje płomień miłości bliźniego. Kolory przypominają złote słońce, które świeci z nieba nad wszystkimi dziećmi świata.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content