Instrumenty metodyczne | HARCERZE

Założenia

Instrumenty metodyczne stanowią podstawę układania programu pracy drużyny, jak i indywidualnego rozwoju jej członków.

By dowiedzieć się więcej zobacz regulamin Systemu Instrumentów Metodycznych lub Uchwałę Rady Naczelnej z załącznikami. Jeśli masz propozycje poprawek do Regulaminu czy programów poszczególnych instrumentów - napisz!

Poznaj harcerskie instrumenty metodyczne!

PRÓBA HARCERZA

Wyzwania

STOPNIE

Stopnie

SPRAWNOŚCI

Sprawności

TROPY

Tropy

WYZWANIA

Wyzwania

Próba harcerki/harcerza

Jak realizować próbę harcerza?

Celem próby harcerza/harcerki jest poznanie przez (...) harcerskich ideałów, zasad i zwyczajów organizacyjnych danej drużyny i harcerstwa w ogóle oraz podstawowych wiadomości o ZHP. Chodzi o podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji o chęci złożenia przyrzeczenia harcerskiego.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbie harcerza zajrzyj do jej programu albo plakatu próby harcerza w wersji podstawowej lub wodnej.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Stopnie harcerskie

Jak zdobywać stopnie harcerskie?

Stopnie harcerskie to stymulowanie wszechstronnego i równomiernego rozwoju kandydata we wszystkich sferach! (...) Podstawą planowania próby na gwiazdkę zuchową lub stopień harcerski jest idea gwiazdki/stopnia.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbach na stopnie harcerskie - zajrzyj do Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Stopnie w metodyce harcerskiej to ochotniczka/młodzik oraz tropicielka/wywiadowca.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jaki jest młodzik/ochotniczka?

Młodzik wstępuje w szeregi harcerstwa i chce poznawać jego tajemnice. Ochotniczka dobrowolnie i z własnej woli chce poznawać harcerstwo.

Regularnie i aktywnie uczestniczę w zbiórkach zastępu i drużyny. Dotrzymuję danego słowa, można na mnie polegać. Dbam o siebie – spędzam czas aktywnie i zdrowo. Znam i rozumiem prawo harcerskie. Jest dla mnie drogowskazem każdego dnia. Wiem, że słowa i czyny mogą krzywdzić, staram się tego nie robić. Szanuję innych i im pomagam. Wiem, jak zachować się w lesie, nie niszczę go. Jestem samodzielny/samodzielna, zaradny/zaradna i obowiązkowy/obowiązkowa w domu, i w szkole. Rozwijam swoje zainteresowania, poznaję otaczający mnie świat. Angażuję się w ważne wydarzenia rodzinne.

Idea stopnia dla drużynowego znajduje się na stronie 9 Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Przydatne mogą być karty na stopień młodzika/ochotniczki!

Jaki jest wywiadowca/tropicielka?

Wywiadowca bacznie obserwuje otoczenie i stara się zapamiętać jak najwięcej, aby wykorzystać to w codziennym życiu. Tropicielka zna się na tropieniu, poszukiwaniu informacji i wykorzystywaniu ich w codziennym życiu.

Harcerstwo stało się dla mnie przygodą i drogą do stawania się coraz lepszym/lepszą w każdej dziedzinie. Mam coraz większy wpływ na życie mojego zastępu, podrzucam moje propozycje i pomysły na to, co robimy na zbiórkach. Dbam o to, by mój zastęp był dobry. Rozwijam swoje zainteresowania i dzielę się nimi z zastępem. Poszerzam swoją wiedzę o świecie i szukam odpowiedzi, kiedy czegoś nie rozumiem. Mam swoich ulubionych bohaterów, których próbuję naśladować. W swoim postępowaniu staram się kierować prawem harcerskim. Spełnianie dobrych uczynków to mój sposób na czynienie dobra. Jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna, potrafię ponieść konsekwencje swoich błędnych decyzji. Szanuję przyrodę, podejmuję działania by ją chronić. Dbam o swoje zdrowie – regularnie uprawiam wybraną aktywność fizyczną. Wspieram moją rodzinę – mam swoje stałe obowiązki.

Idea stopnia dla drużynowego znajduje się na stronie 12 Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Przydatne mogą być karty na stopień wywiadowcy/tropicielki!

Sprawności

Jak zdobywać sprawności?

Sprawność jest indywidualnym instrumentem metodycznym mającym na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności, w dalszej zaś kolejności – rozwijanie wiedzy i kształtowanie wyrobienia harcerskiego. Zdobycie sprawności oznacza, że dana osoba wykonała określone zadania, zdobyła niezbędne umiejętności z danej dziedziny i potrafi z nich korzystać.

Rozpoczęcie zdobywania sprawności wymaga świadomej deklaracji kandydata i oszacowania przez niego zamierzonego czasu jej zdobywania.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać sprawności zajrzyj do Programu sprawności harcerskich.

Sprawności pogrupowane są w serie tematyczne. Sprawności przeznaczone dla harcerzy mają poziomy od jednej * i dwóch ** gwiazdek.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jakie są ścieżki sprawności?

Tropy

Jak zdobywać tropy?

Tropy są zespołowym instrumentem metodycznym. W drużynie harcerskiej realizuje go zastęp. Jeśli zastęp postanowi realizować trop - zastęp wybiera ścieżkę tematyczną tropu, a następnie układa trop (...)

Elementem tropu harcerskiego (...) są również indywidualne działania członków zespołu realizowane poza zbiórkami zastępu/patrolu. Trop harcerski musi zawierać element wspólnego działania. (...) Zdobywanie tropu koordynuje zastępowy.

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe tropy. W realizacji tropu może również pomóc dobre rozpisanie go za pomocą karty tropu.

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!

Jakie są ścieżki tropów?

Wyzwania

Jak zdobywać wyzwania?

Wyzwanie to narzędzie indywidualne związane z rozwojem duchowym i emocjonalnym. Podejmowane przez kandydata wyzwania są każdorazowo tworzone indywidualnie, a ich tematyka i trudność są dostosowane do potrzeb wychowawczych danej osoby. (...) Szczegóły wyzwania określa drużynowy na podstawie potrzeb wychowawczych kandydata w zakresie rozwoju duchowego i emocjonalnego. (...) Realizację wyzwania zalicza drużynowy na podstawie rozmowy z kandydatem i ewentualnie innymi osobami mogącymi wnieść wkład do tej decyzji.

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe wyzwania.

Wyzwania
wyzwania

Warto wiedzieć!

Tipy dla zastępowych!