O wydarzeniu:

Światowe Jamboree Skautowe to wielkie międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Odbywa się co cztery lata i gromadzi dziesiątki tysięcy skautów w wieku od 14 do 17 lat z całego świata, aby promować wymianę kulturową, przyjaźń i przygodę. Jamboree stwarza młodym ludziom niepowtarzalną okazję do uczenia się od siebie nawzajem, rozwijania umiejętności przywódczych i angażowania się w działania na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym stosowaniu skautowych zasad służby społecznej, rozwoju osobistego i zarządzania środowiskiem.

Program Jamboree jest wypełniony różnorodnymi działaniami edukacyjnymi, rekreacyjnymi i społecznymi, w tym warsztatami, ćwiczeniami z budowania zespołu i działaniami na świeżym powietrzu. Te doświadczenia pomagają skautom budować silne poczucie globalnego obywatelstwa i sprzyjają głębszemu zrozumieniu różnych kultur, ostatecznie przyczyniając się do bardziej pokojowego i połączonego świata.

Pierwsze Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w 1920 roku w Londynie. Z wyjątkami w latach wojny światowej i rewolucji irańskiej, jest ono organizowane co cztery lata w różnych miejscach na świecie.
W 2027 roku Polska będzie gospodarzem Jamboree po raz pierwszy w historii, przyjmując ponad 50 000 skautów w Gdańsku.

Termin:

Wydarzenie odbywać się będzie od 30 lipca do 8 sierpnia 2027 roku, w Gdańsku na wyspie Sobieszewskiej.

Szczegółowy program oraz informacja o zgłoszeniach pojawią się wkrótce!