Instytucja Certyfikująca ZHP

Instytucja Certyfikująca – Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491), przy ul. Konopnickiej 6 prowadzi działalność w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi".  

Drugą kwalifikacją, którą prowadzi ZHP w oparciu o decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2020 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, jest "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą". 

Instytucja certyfikująca ZHP jest podmiotem z uprawnieniami do nadawania tych kwalifikacji, czyli do wydawania dokumentów (certyfikatów) potwierdzających posiadanie danej kwalifikacji. 

Kwalifikacja "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" została opracowana przez ZHP i włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 29 grudnia 2018 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1275). 

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej  

Kwalifikacja "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" została opracowana przez ZHP i włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 17 września 2020 r. na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 806) 

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej