Symbole WOSM i WAGGGS

Lilijka WOSM

(The World Organization of the Scout Movement – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego)

Symbolizuje podążanie skautów w dobrym kierunku, zgodnie z ideałami Prawa i Przyrzeczenia Skautowego. Trzy ramiona lilijki symbolizują trzy zasady ruchu skautowego: służbę Bogu, służbę innym i służbę samemu sobie. Dwie pięcioramienne gwiazdki oznaczają prawdę i wiedzę, a ich dziesięć ramion – punkty prawa skautowego. Otaczająca lilijkę lina związana jest węzłem płaskim, który stanowi symbol jedności, braterstwa i trwałości. Kolory odznaki WOSM nawiązują do heraldyki: biel oznacza czystość, królewska purpura – przywództwo i pomoc innym.

Koniczyna WAGGGS

(World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek)

Złota koniczyna umieszczona na niebieskim tle. Trójramienna koniczynka to symbol potrójnej służby skautki: Bogu, bliźnim i samej sobie. Dwie gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie, które skautki zawsze mają przed oczami. Pionowa kreska to igła kompasu wskazująca właściwy kierunek, a podstawa łodyżki symbolizuje płomień miłości bliźniego. Kolory przypominają złote słońce, które świeci z nieba nad wszystkimi dziećmi świata.