Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 9 złotych kwartalnie,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym - kwartalnie

Kwota wynika z Uchwały nr 6/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2023 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
    na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
    na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2023 roku:

ChorągiewCzęść chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjnaCzęść chorągwiana: HufiecCzęść chorągwiana: ChorągiewCentralna*RazemPłatnik NNW
Białostocka10,00 zł12,00 zł9,00 zł9,00 zł40,00 złChorągiew
Dolnośląska7,80 zł4,20 zł27,00 zł9,00 zł48,00 złHufiec
Gdańska10,00 zł12,00 zł18,00 zł9,00 zł49,00 złChorągiew
Kielecka4,80 zł10,20 zł9,00 zł9,00 zł33,00 złChorągiew
Krakowska15,00 zł15,00 zł24,00 zł9,00 zł63,00 złChorągiew
Kujawsko - Pomorska9,00 zł13,00 zł19,00 zł9,00 zł50,00 złChorągiew
Lubelska12,00 zł19,00 zł20,00 zł9,00 zł60,00 złHufiec
Łódzka9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 złChorągiew
Mazowiecka4,80 zł7,20 zł12,00 zł9,00 zł33,00 złHufiec
Opolska9,00 zł9,00 zł21,00 zł9,00 zł48,00 złHufiec
Podkarpacka12,00 zł6,00 zł30,00 zł9,00 zł57,00 złChorągiew
Stołeczna12,00 zł15,00 zł24,00 zł9,00 zł60,00 złChorągiew
Śląska9,00 zł9,00 zł18,00 zł9,00 zł45,00 złHufiec
Warmińsko - Mazurska12,00 zł18,00 zł21,00 zł9,00 zł60,00 złChorągiew
Wielkopolska7,20 zł10,80 zł18,00 zł9,00 zł45,00 złHufiec
Zachodniopomorska9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 złChorągiew
Ziemi Lubuskiej12,00 zł12,00 zł36,00 zł9,00 zł69,00 złHufiec**

* Kwota wynika z Uchwały nr 3/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP na rok 2023. Została zamieszczona w zestawieniu w celu przestawienia całości należnych składek w roku 2023.

** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.