O projekcie

„Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród 164 kobiet i 186 mężczyzn kompetencji niezbędnych w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, analiz ekonomicznych, prawa pracy i umiejętności korzystania w tymże procesie zasobów cyfrowych.

Projekt jest realizowany na obszarze całej Polski. Podmiotem realizującym projekt jest Główna Kwatera ZHP.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Zapraszamy wolontariuszy i pracowników ZHP, którzy w zakresie funkcji pełnionych w ZHP uczestniczą w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym. Uczestnicy szkoleń projektowych utworzą na terenie całej Polski sieć przedstawicieli NGO pozwalającą zbierać informacje niezbędne w procesie stanowienia prawa, w tym przewidywać skutki wprowadzanych regulacji oraz konsultować działania i projekty innych organizacji czyli:

 • Komendy hufców
 • Komendy chorągwi
 • Członkowie komisji rewizyjnych wszystkich poziomów
 • Szefowie baz
 • Osoby zarządzające fundacjami
 • Osoby zarządzające majątkiem i finansami
 • Osoby pracujące na rzecz organizacji pozarządowych (wolontariacko lub zawodowo)

Wymogi formalne:

 • Wiek 19-65 lat
 • Członek/członkini ZHP lub innej organizacji pozarządowej
 • Minimum wykształcenie średnie
 • Osoba mająca wpływ na zarządzanie w swojej organizacji pozarządowej i jej jednostkach w zakresie np. prowadzenia polityki kadrowej, gospodarczej, finansowej, angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, posiadająca wiedzę w zakresie skutków wprowadzanych regulacji prawnych na poziomie lokalnym
  i/lub regionalnym

Za opublikowanie ogłoszeń i wszelkie sprawy formalne odpowiada Główna Kwatera.

Projekt „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” realizowany na podstawie umowy z KPRM nr POWR.02.16.00-00-0027/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content