zhp.pl

Start Dotacje i projekty realizowane w ZHP Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa

Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa

O PROJEKCIEDLA UCZESTNIKAREKRUTACJAHARMONOGRAMWARSZTATY WPROWADZAJĄCESZKOLENIA PODNOSZĄCE WIEDZĘDO POBRANIAOGŁOSZENIA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

„Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród 164 kobiet i 186 mężczyzn kompetencji niezbędnych w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, analiz ekonomicznych, prawa pracy i umiejętności korzystania w tymże procesie zasobów cyfrowych.

Projekt jest realizowany na obszarze całej Polski. Podmiotem realizującym projekt jest Główna Kwatera ZHP.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Zapraszamy wolontariuszy i pracowników ZHP, którzy w zakresie funkcji pełnionych w ZHP uczestniczą w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym. Uczestnicy szkoleń projektowych utworzą na terenie całej Polski sieć przedstawicieli NGO pozwalającą zbierać informacje niezbędne w procesie stanowienia prawa, w tym przewidywać skutki wprowadzanych regulacji oraz konsultować działania i projekty innych organizacji czyli:

 • Komendy hufców
 • Komendy chorągwi
 • Członkowie komisji rewizyjnych wszystkich poziomów
 • Szefowie baz
 • Osoby zarządzające fundacjami
 • Osoby zarządzające majątkiem i finansami
 • Osoby pracujące na rzecz organizacji pozarządowych (wolontariacko lub zawodowo)

Wymogi formalne:

 • Wiek 19-65 lat
 • Członek/członkini ZHP lub innej organizacji pozarządowej
 • Minimum wykształcenie średnie
 • Osoba mająca wpływ na zarządzanie w swojej organizacji pozarządowej i jej jednostkach w zakresie np. prowadzenia polityki kadrowej, gospodarczej, finansowej, angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, posiadająca wiedzę w zakresie skutków wprowadzanych regulacji prawnych na poziomie lokalnym
  i/lub regionalnym

Za opublikowanie ogłoszeń i wszelkie sprawy formalne odpowiada Główna Kwatera.

Projekt „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” realizowany na podstawie umowy z KPRM nr POWR.02.16.00-00-0027/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

Kilka prostych kroków, aby zostać uczestnikiem projektu i skorzystać z niego jak najlepiej:

 1. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, w której podasz dane niezbędne do zarejestrowania w projekcie i wybierzesz miasto, w którym chcesz realizować szkolenia
 2. Wypełnienie testu wstępnego, który sprawdzi Twoje podstawowe umiejętności
 3. Po zakwalifikowaniu do projektu weźmiesz udział w 4 weekendowych szkoleniach w jednej z 13 dostępnych lokalizacji w całej Polsce

Szkolenie obejmuje 4 obszary:

 • Zarządzanie
 • Finanse
 • Prawo
 • Nowe technologie (Office 365)
 1. Żeby ukończyć i zaliczyć wszystkie szkolenia, musisz wziąć udział przynajmniej w 80% z nich.
 2. Zwieńczeniem szkolenia będzie sporządzenie krótkiej pracy pisemnej na zakończenie.

Opracowanie przez uczestników krótkich ekspertyz opisujących dobre praktyki w zarządzaniu finansami i majątkiem – do późniejszego rozpowszechnienia w całej Polsce.

Ścieżka dla uczestnika

 

W projekcie może wziąć udział każda osoba w wieku od 19 do 65 lat, posiadająca wykształcenie minimum średnie, która jest pracownikiem bądź wolontariuszem ZHP lub innej organizacji pozarządowej. 

Test wstępny.

Rekrutacja na 4-weekendowe szkolenia podnoszące wiedzę.

I tura szkoleń odbywa się od stycznia do kwietnia 2020 roku (rekrutacja trwa)

II tura szkoleń odbywa się od marca do czerwca 2020 roku

 

Spotkania informacyjne – działanie ciągłe

Jeśli jesteś zainteresowany/a dodatkowym spotkaniem lub potrzebujesz materiałów, żeby przeprowadzić je samodzielnie, napisz do nas: aleksandra.klimczak@zhp.pl

 

Warsztaty wprowadzające II tura – do 31 marca 2020 roku

warsztaty wprowadzające i indywidualne konsultacje dla ZHP realizowane w zainteresowanych hufcach, chorągwiach – tam, gdzie zbierze się grupa min. 20 osób

 

Szkolenia 4-weekendowe podnoszące wiedzę I tura – styczeń-kwiecień 2020 r.

W 11 miastach: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław

Terminy szkoleń

Białystok:

24-26 stycznia 2020 – Finanse

7-9 luty 2020 – Zarządzanie

29 luty – 1 marca 2020 – Nowe technologie

Bydgoszcz:

21-23 luty 2020 – Finanse

13-15 marca 2020 – Prawo

27-29 marca 2020 – Zarządzanie

18-19 kwietnia 2020 – Nowe technologie

Katowice:

15-16 luty 2020 – Nowe technologie

13-15 marca 2020 – Finanse

27-29 marca 2020 – Prawo

17-19 kwietnia 2020 – Zarządzanie

Kraków:

25-26 stycznia 2020 – Prawo

7-9 luty 2020 – Finanse

7-8 marca 2020 – Nowe technologie

Lublin:

17-19 stycznia 2020 – Zarządzanie

1 – 2 luty 2020 – Nowe technologie

14-16 luty 2020 – Prawo

28 luty – 1 marca 2020 – Finanse

Olsztyn:

21-22 luty 2020 – Nowe technologie

13-15 marca 2020 – Zarządzanie

27-29 marca 2020 – Finanse

17-19 kwietnia 2020 – Prawo

Piotrków Trybunalski:

25-26 stycznia 2020 – Nowe technologie

21-23 luty 2020 – Prawo

6-8 marca 2020 – Finanse

20-22 marca 2020 – Zarządzanie

Poznań:

24-26 stycznia 2020 – Zarządzanie

14-16 luty 2020 – Finanse

6-8 marca 2020 – Prawo

Szczecin:

17-19 stycznia 2020 – Finanse

7-9 luty 2020 – Prawo

28 luty – 1 marca 2020 – Zarządzanie

28-29 marca 2020 – Nowe technologie

Warszawa:

10-12 stycznia 2020 – Finanse

31 stycznia – 2 luty 2020 – Prawo

21-23 luty 2020 – Zarządzanie

21-22 marca 2020 – Nowe technologie

Wrocław:

18-19 stycznia 2020- Nowe technologie

31 stycznia -2 luty 2020 – Zarządzanie

28 luty – 1 marca 2020 – Prawo

20-22 marca 2020 – Finanse

Szkolenia 4-weekendowe podnoszące wiedzę II tura – marzec-czerwiec 2020 r.

W 13 miastach: miasta nie zostały jeszcze wybrane

Sprawdź daty i zgłoś miasto!

Terminy szkoleń
Szkolenie 1:

20-22 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

15-17 maja 2020

12-14 czerwca 2020

 

Szkolenie 6:

20-22 marca 2020

3-5 kwietnia 2020

8-10 maja 2020

29-31 maja 2020

Szkolenie 11:

27-29 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

22-24 maja 2020

12-14 czerwca 2020

 

Szkolenie 2:

27-29 marca 2020

24-26 kwietnia 2020

22-24 maja 2020

19-21 czerwca 2020

Szkolenie 7:

15-17 maja 2020

5-7 czerwca 2020

19-21 czerwca 2020

26-28 czerwca 2020

Szkolenie 12:

15-17 maja 2020

5-7 czerwca 2020

12-14 czerwca 2020

19-21 czerwca 2020

 

Szkolenie 3:

20-22 marca 2020

3-5 kwietnia 2020

24-26 kwietnia 2020

22-24 maja 2020

 

 

Szkolenie 8:

27-29 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

8-10 maja 2020

22-24 maja 2020

 

Szkolenie 13:

24-26 kwietnia 2020

29-31 maja 2020

12-14 czerwca 2002

26-28 czerwca 2020

Szkolenie 4:

27-29 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

8-10 maja 2020

5-7 czerwca 2020

 

Szkolenie 9:

3-5 kwietnia 2020

15-17 maja 2020

29-31 maja 2020

12-14 czerwca 2020

 
Szkolenie 5:

20-22 marca 2020

3-5 kwietnia 2020

24-26 kwietnia 2020

29-31 maja 2020

 

Szkolenie 10:

8-10 maja 2010

5-7 czerwca 2020

19-21 czerwca 2020

26-28 czerwca 2020

 

Wsparcie ekspertów

W miejscu zamieszkania dla osób, które ukończyły cykl szkoleniowy

Seminaria

Siedziby jednostek ZHP

2-dniowe Warsztaty wprowadzające – 16-godzinne

Zbierz grupę i zgłoście chęć przeprowadzenia warsztatów w swoim środowisku w dowolnym terminie od stycznia do marca 2020 roku

Założenia:

Szkolenia są realizowane w dowolnym miejscu w Polsce, pod warunkiem:

 • Zebrania się grupy (zgodnie z opisaną grupą uczestników) 20-30 osób
 • Przekazania informacji bezpośrednio do hm. Aleksandry Klimczak (aleksandra.klimczak@zhp.pl, tel. 693 932 206) lub maila projektu: power2.16@zhp.pl

Finansowanie w ramach projektu:

 • Wyżywienie
 • Zakwaterowanie
 • Pakiet szkoleniowy
 • Wynagrodzenie trenera

Treść szkolenia:

Trener prowadzący szkolenia składa swoją ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie w bazie konkurencyjności. Jego zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzeniu 16-godzinnych warsztatów dla 25 +/- 5 osób. W przypadku większej liczby osób, prośba o indywidualny kontakt.

Proponowana tematyka:

 • Zasada pomocniczości i jej zastosowanie w praktyce – 3 godz.
 • Struktura administracyjna Polski i organy władzy – 3 godz.
 • Polityki publiczne 3 godz.
 • Proces legislacyjny – 3 godz.
 • Europejski proces legislacyjny – 1 godz.
 • Podstawy prawne i instrumenty udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa – 3 godz.

Ważne! Treści można dostosować do potrzeb grupy po konsultacji z koordynatorem projektu i trenerem

Ogłoszenia będą publikowane w bazie konkurencyjności – przykładowe:

Założenia

 • 4-weekendowe szkolenia w jednej z 13 lokalizacji w Polsce na początku 2020 roku w ramach I tury, w ramach II tury kolejne 13 lokalizacji
 • I tura skierowana jest do jednostek ZHP, II tura do organizacji pozarządowych, w tym ZHP
 • Szkolenie 76 godzin/grupę, podzielone na 4 zjazdy
 • Od godz.16.00 w piątek do godz. 16.00 w niedzielę

Finansowanie w ramach projektu

 • Wyżywienie
 • Zakwaterowanie
 • Pakiet szkoleniowy
 • Wynagrodzenie trenera
 • Dojazd na szkolenie

Treść szkolenia

·        Szkolenie z zakresu zarządzania, czyli przedstawienie sposobów na osiąganie celów i nie marnowanie Twojego czasu

·        Szkolenie z zakresu finansów i rachunkowości, czyli wszystko, co powinien wiedzieć komendant, a czego księgowa nie chce wytłumaczyć ;)

·        Szkolenie z zakresu prawa, po którym pozbędziesz się wątpliwości  czy najwygodniejsze rozwiązanie jest zgodne z prawem?

 • Szkolenie z nowych technologii, czyli jakie narzędzia skrywa Office365

I zjazd – ZARZĄDZANIE

 • Rola przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa
  – 3 godz.
 • Rola państwa w gospodarce – 1 godz.
 • Zasady działalności przedsiębiorców – 4 godz.
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – 2 godz.
 • Rynek kapitałowy w Polsce – 2 godz.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – 4 godz.
 • Prawo Zamówień Publicznych – 4 godz.

II zjazd – PRAWO

 • Elementy prawa cywilnego – 3 godz.
 • Spółki handlowe, fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach – 8 godz.
 • Komercjalizacja i prywatyzacja – 2 godz.
 • Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy – 1 godz.
 • Prawo upadłościowe, układowe itp. – 2 godz.
 • Prawo pracy – 5 godz.

III zjazd – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Ekonomii z elementami polityki przemysłowej, analiza finansowa – 6 godz.
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie – 6 godz.
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu – 6 godz.
 •  Zakończenie – Test wiedzy – 2 godz.

IV ZJAZD – NOWE TECHNOLOGIE

 • wykorzystanie zasobów i narzędzi internetowych przez przedstawicieli NGO w procesie stanowienia prawa przez wykorzystanie nowych technologii – 16 godz./grupa
 • serwisy internetowe administracji publicznej, zasady logowania w serwisach, korzystanie ze strony http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp, wykorzystywanie, Office 365 do realizacji projektów.

Aktualne:

Zakończone:

PASSWORD RESET

Zaloguj się