zhp.pl

Start Dotacje i projekty realizowane w ZHP Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa

Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa

O PROJEKCIEDLA UCZESTNIKAREKRUTACJAHARMONOGRAMOGŁOSZENIA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

„Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród 164 kobiet i 186 mężczyzn kompetencji niezbędnych w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, analiz ekonomicznych, prawa pracy i umiejętności korzystania w tymże procesie zasobów cyfrowych.

Projekt jest realizowany na obszarze całej Polski. Podmiotem realizującym projekt jest Główna Kwatera ZHP.

Odniesienie do celów strategicznych ZHP: Efektywnie gospodarujemy majątkiem i finansami ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP.

Priorytet Głównej Kwatery ZHP: Wyposażenie kadry zarządczej w wiedzę niezbędną do efektywnego gospodarowania majątkiem i finansami.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Zapraszamy wolontariuszy i pracowników ZHP, którzy w zakresie funkcji pełnionych w ZHP uczestniczą w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym. Uczestnicy szkoleń projektowych utworzą na terenie całej Polski sieć przedstawicieli NGO pozwalającą zbierać informacje niezbędne w procesie stanowienia prawa, w tym przewidywać skutki wprowadzanych regulacji oraz konsultować działania i projekty innych organizacji.

W projekcie może wziąć udział każda osoba w wieku od 19 do 65 lat, która jest pracownikiem bądź wolontariuszem ZHP lub innej organizacji pozarządowej. Zapraszamy osoby działające na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, uczestniczące w procesie stanowienia prawa na każdym z tych poziomów (również w samorządzie terytorialnym).

Projekt „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” realizowany na podstawie umowy z KPRM nr … współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

Kilka prostych kroków, aby zostać uczestnikiem projektu i skorzystać z niego jak najlepiej:

  1. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, w której podasz dane niezbędne do zarejestrowania w projekcie.
  2. Wypełnienie testu podstawowej wiedzy – dzięki temu szkolenia będą lepiej dostosowane do Twoich potrzeb.
  3. Po zakwalifikowaniu do projektu weźmiesz udział w 4 weekendowych szkoleniach w jednej z 13 dostępnych lokalizacji w całej Polsce.
  4. Żeby ukończyć i zaliczyć wszystkie szkolenia, musisz wziąć udział przynajmniej w 80% z nich.
  5. Zwieńczeniem szkolenia będzie sporządzenie krótkiej pracy pisemnej na zakończenie.
  6. Dodatkowo będziesz mógł wziąć udział w specjalnym szkoleniu z zakresu procesów cyfrowych (dodatkowy weekend).

Krótko o zakresie szkoleń:

  • Szkolenie 1: program obejmuje zagadnienia z ekonomii, rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy, procesu stanowienia prawa – na koniec robimy test wiedzy.
  • Szkolenie 2: nowe technologie – wykorzystanie zasobów i narzędzi internetowych przez przedstawicieli NGO w procesie stanowienia prawa.

Opracowanie przez uczestników krótkich ekspertyz opisujących dobre praktyki w zarządzaniu finansami i majątkiem – do późniejszego rozpowszechnienia w całej Polsce.

W projekcie może wziąć udział każda osoba w wieku od 19 do 65 lat, która jest pracownikiem bądź wolontariuszem ZHP lub innej organizacji pozarządowej. Zapraszamy osoby działające na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, uczestniczące w procesie stanowienia prawa na każdym z tych poziomów (również w samorządzie terytorialnym).

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się