Harcerze

Instrumenty metodyczne

Założenia

Instrumenty metodyczne stanowią podstawę układania programu pracy gromady jak i indywidualnego rozwoju zucha.
By dowiedzieć się więcej zobacz regulamin Systemu Instrumentów Metodycznych lub Uchwałę Rady Naczelnej z załącznikami. Jeśli masz propozycje poprawek do Regulaminu czy programów poszczególnych instrumentów - napisz!

Regulamin SIM

Uchwała Rady Naczelnej

Dokumenty źródłowe (Intranet)

Oznaczenia
na mundurze

Regulamin mundurowy (intranet)

Formularz

Przesyłania propozycji zmian

Poznaj zuchowe
instrumenty metodyczne!

Jak realizować próbę harcerza?

Celem próby harcerza/harcerki jest poznanie przez (...) harcerskich ideałów, zasad i zwyczajów organizacyjnych danej drużyny i harcerstwa w ogóle oraz podstawowych wiadomości o ZHP. Chodzi o podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji o chęci złożenia przyrzeczenia harcerskiego.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbie harcerza zajrzyj do jej programu albo plakatu próby harcerza w wersji podstawowej lub wodnej.

Warto wiedzieć!

Jak zdobywać stopnie harcerskie?

Stopnie harcerskie to stymulowanie wszechstronnego i równomiernego rozwoju kandydata we wszystkich sferach! (...) Podstawą planowania próby na gwiazdkę zuchową lub stopień harcerski jest idea gwiazdki/stopnia.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać wymagania znajdujące się w próbach na stopnie harcerskie - zajrzyj do Programów gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich.

Stopnie w metodyce harcerskiej to ochotniczka/młodzik oraz tropicielka/wywiadowca.

Warto wiedzieć!

Jak zdobywać sprawności?

Sprawność jest indywidualnym instrumentem metodycznym mającym na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności, w dalszej zaś kolejności – rozwijanie wiedzy i kształtowanie wyrobienia harcerskiego. Zdobycie sprawności oznacza, że dana osoba wykonała określone zadania, zdobyła niezbędne umiejętności z danej dziedziny i potrafi z nich korzystać.

Rozpoczęcie zdobywania sprawności wymaga świadomej deklaracji kandydata i oszacowania przez niego zamierzonego czasu jej zdobywania.

Powyższe cytaty to wskazówki z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. By zobaczyć wszystkie - zajrzyj do dokumentu. By poznać sprawności zajrzyj do Programu sprawności harcerskich.

Sprawności pogrupowane są w serie tematyczne. Sprawności przeznaczone dla harcerzy mają poziomy od jednej * i dwóch ** gwiazdek.

Warto wiedzieć!

Jakie są ścieżki sprawności?

Jak zdobywać tropy?

Tropy są zespołowym instrumentem metodycznym. W drużynie harcerskiej realizuje go zastęp. Jeśli zastęp postanowi realizować trop - zastęp wybiera ścieżkę tematyczną tropu, a następnie układa trop

Elementem tropu harcerskiego (...) są również indywidualne działania członków zespołu realizowane poza zbiórkami zastępu/patrolu. Trop harcerski musi zawierać element wspólnego działania. (...) Zdobywanie tropu koordynuje zastępowy.

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe tropy. W realizacji tropu może również pomóc dobre rozpisanie go za pomocą karty tropu.

Jakie są ścieżki tropów?

Warto wiedzieć!

Jak zdobywać wyzwania?

Wyzwanie to narzędzie indywidualne związane z rozwojem duchowym i emocjonalnym. Podejmowane przez kandydata wyzwania są każdorazowo tworzone indywidualnie, a ich tematyka i trudność są dostosowane do potrzeb wychowawczych danej osoby. (...) Szczegóły wyzwania określa drużynowy na podstawie potrzeb wychowawczych kandydata w zakresie rozwoju duchowego i emocjonalnego. (...) Realizację wyzwania zalicza drużynowy na podstawie rozmowy z kandydatem i ewentualnie innymi osobami mogącymi wnieść wkład do tej decyzji

Powyższe cytaty to wyciąg z Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych. Po szczegóły zajrzyj do dokumentu. Przydatnym materiałem do zainspirowania się mogą być przykładowe wyzwania.

Warto wiedzieć!

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content