Aktualności

XI edycja Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Główna Kwatera ZHP ogłasza X edycję konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Przyjmowanie prac trwa 30 kwietnia 2023 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie pracy komisji konkursowej.