zhp.pl

WędrownictwoZespół wędrowniczy i kontaktKształcenieAktywność społecznaKalendarz wydarzeńQ&ALinkownia

Wędrownicy to grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest WYCZYN. Należą do drużyn wędrowniczych, zastępów wędrowniczych działających w ramach drużyn wielopoziomowych oraz kręgów akademickich.

Wędrowników cechuje aktywna postawa wobec otaczającego ich świata. Ważną dla nich rolę odgrywa samodzielne poznawanie świata, wybór najbardziej interesujących zagadnień i dostrzeżenie ważnych, społecznych problemów w myśl zasady: Wędrujemy przez świat po problemach, do człowieka. Wędrownicy stawiają przed sobą ambitne cele, realizując je indywidualnie albo w harcerskim zespole. Bowiem wędrownictwo to samowychowanie do czynu przez czyn.

Wędrówka jest sposobem na pracę wędrowniczą. Wędrówka rozumiana dosłownie – pozwalająca na poznanie otaczającego świata (wędrówka fizyczna) oraz wędrówka po problemach, zagadnieniach w wybranych dziedzinach wiedzy (wędrówka intelektualna). Taka szeroko rozumiana wędrówka ma pomóc młodej kobiecie – młodemu mężczyźnie w odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie.

Zachętą do działania jest wędrownicza dewiza: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj. Działanie to, czyli służba, realizowana jest wewnątrz organizacji i poza nią.

Działanie to, czyli służba, realizowana jest wewnątrz organizacji i poza nią. Służba może mieć wymiar zaangażowania  w życie ZHP i przyjmowania w nim coraz poważniejszych funkcji – do instruktorskich włącznie. Może to być również służba na rzecz społeczeństwa: szkoły, osiedla, miasta; ludzi starszych, chorych i dzieci. Najlepiej, gdy te dwa rodzaje służby uzupełniają się. W ten sposób wędrownik pełni służbę na rzecz swojej organizacji – wzmacniając ją, a równocześnie nie zamyka się w „harcerskim światku”, dostrzegając potrzeby otaczającej go społeczności. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. Wyczyn charakteryzuje większość działań wędrowniczych – podejmowane przez wędrowników zadania powinny być ambitne, być wyzwaniem na krawędzi możliwości (czego nie należy mylić z krawędzią bezpieczeństwa). Wysoko zawieszona poprzeczka dopinguje do ciągłego rozwoju, przekraczania samego siebie. Wyczyn nie powinien być rozumiany tylko w aspekcie fizycznym, ale również intelektualnym. Możemy mówić również o wyczynie w podejmowanej służbie. Jednakże trzeba pamiętać, by zespół znał swoje możliwości. Tylko taka służba, która jest skutecznie i rzetelnie realizowana, może być wyzwaniem na miarę wędrowników.

Zasady pracy wędrowniczej

Wędrownicy chcą zmieniać świat na lepszy, ale wiedzą, że ulepszanie świata powinni zaczynać od samych siebie. Dlatego w swym działaniu kierują się trzema zasadami: pracy nad sobą, szukania miejsca w społeczeństwie i służby.

Praca nad sobą to ciągłe doskonalenie się – praca nad charakterem, rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy. Poszukiwanie w sobie i doskonalenie tego, co najlepsze i eliminowanie słabości.

Szukanie miejsca w społeczeństwie związane jest bardzo ściśle z wchodzeniem w dorosłość. Każdy człowiek musi dla siebie znaleźć miejsce w społeczności, w której funkcjonuje. Musi odnaleźć się w różnych rolach: dziecka, ucznia, obywatela, a później pracownika czy rodzica. Podstawowym wyzwaniem dla młodego człowieka jest odnalezienie dziedziny, w której chciałby się rozwijać i w przyszłości podjąć pracę zawodową.

Służba jest działaniem podejmowanym przez wszystkich harcerzy. Jednak wśród wędrowników odgrywa szczególną rolę. Wędrownicy uczą się podejmowania odpowiedzialnej, stałej służby. W konsekwencji mają ukształtować w sobie postawę aktywnego człowieka – potrafiącego działać bezinteresownie na rzecz swojego otoczenia (rodziny, sąsiadów, kolegów z pracy, ale też nieznajomych, których napotka na swej drodze).

O zespole

Zespół Wędrowniczy jest jednym z czterech zespołów metodycznych Głównej Kwatery ZHP. Zajmujemy się wędrownikami, czyli najstarszą grupą metodyczną w ZHP – harcerzami w wieku 16-21 lat. Głównym celem działalności zespołu jest rozwój wędrownictwa w ZHP.

Zakres działań zespołu:

  • współpracujemy z chorągwianymi referatami wędrowniczymi,
  • wspieramy programowo i metodycznie drużynowych,
  • prowadzimy badania metodyczne,
  • przygotowujemy poradniki dla kadry (m.in. poradnik drużynowego wędrowniczego),
  • organizujemy Wędrowniczą Watrę,
  • promujemy dobre praktyki wędrownicze oraz inicjatywy skierowane do wędrowników.

W strukturze Zespołu Wędrowniczego funkcjonuje Zespół Harcerstwa Akademickiego „Akademicy” i Redakcja “Na Tropie” – internetowego magazynu wędrowniczego.

Skład Zespołu Wędrowniczego przy Wydziale Wsparcia Metodycznego GK ZHP

hm. Justyna Rędzikowska – Szefowa Zespołu Wędrowniczego przy WWM GK ZHP
Kontakt: justyna.redzikowska@zhp.net.pl

phm. Weronika Szatkowska – zastępczyni Szefowej Zespołu Wędrowniczego przy WWM GK ZHP
Kontakt: w.szatkowska@zhp.net.pl

hm. Kinga Szołczyńska – Szefowa Zespołu Harcerstwa Akademickiego
Kontakt: akademicy@zhp.pl

pwd. Radosław Rosiejka – Naczelny Internetowego Magazynu Wędrowniczego “Na Tropie”
Kontakt: natropie@zhp.pl


Osoby współpracujące:

hm. Kinga Delimata
Kontakt: kinga.delimata@zhp.net.pl

dh Justyna Gromek – Szefowa Promocji
Kontakt: justyna.gromek@zhp.net.pl

 

Kontakt do zespołu: wedrownicy@zhp.pl

 

Kalendarz wydarzeń

STYCZEŃ

4-7.01 I biwak KDW ,,DreamCraft” (Łódź)

19.01-21.01 KUDR (Kielce)

26-28.01 I biwak KDW ,,Przekraczając granice” (Warszawa)

LUTY

2-4.02 Rajdo-Biwak “Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” (Nowe Skalmierzyce)

MARZEC

2-4.03 XXXV Rajd Kopernikański (Toruń)

2-4.03 Zimowy Biwak Wędrowniczy (Podbeskidzie)

9-11.03 II biwak KDW ,,Przekraczając granice” (Góry Sowie)

9-11.03 VIII wZlot Wielkopolski wZlot Wędrowników (Krotoszyn)

16-18.03 Warsztaty Akademickie (Warszawa)

23-25.03 48. Rajd Arsenał (Warszawa)

KWIECIEŃ

13-15.04 Festiwal Piosenki Wędrowniczej w Białowieży

20-22.04 II biwak KDW ,,DreamCraft” (Beskid Sądecki)

27.04-6.05 obóz wędrowny KDW ,,Przekraczając Granice” (Armenia)

MAJ

18-21.05 InterCamp (Belgia)

25-27.05 Dolnośląski Zlot Wędrowników

31.05 -3.06 Zlot Drużyn Wędrowniczych Chorągwi Krakowskiej

31.05-6.06 60. Rajd Świętokrzyski

CZERWIEC

 

LIPIEC

23.07-2.08 Roverway

27.07-5.08 10. Serbski Zlot Narodowy (Jezioro Ada Ciganlija, Belgrad)

SIERPIEŃ

1-5.08 Rajd Odkrywców (Gdańsk)

6-16.08 Zlot ZHP (Gdańsk)

11-26.08 obóz wędrowny KDW ,,DreamCraft”

PAŹDZIERNIK

12-14.10 III biwak KDW ,,DreamCraft” (Warszawa)

PASSWORD RESET

Zaloguj się