zhp.pl

Start Aktualności Harcerska Akcja Letnia 2020

Harcerska Akcja Letnia 2020

fot. Piotr Rodzoch
UDOSTĘPNIJ
, / 2016
Harcerska Akcja Letnia 2020

Licząc na zahamowanie epidemii oraz stopniowe przywracanie życia społecznego i gospodarczego w zmienionych realiach sanitarnych, nie przerywamy planowania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej w ZHP.

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 musimy być gotowi na to, że organizacja HAL będzie musiała zostać podporządkowana wprowadzanym przez władze państwowe nakazom i zakazom. Główna Kwatera ZHP pozostaje w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Wraz z pozostałymi organizacjami harcerskimi i skautowymi monitorujemy sytuację.

Swoją pracę rozpoczyna w Głównej Kwaterze ZHP zespół, którego zadaniem będzie między innymi opracowanie propozycji na alternatywne do dotychczasowych formy podsumowania roku harcerskiego tak, aby zainspirować i wesprzeć kadrę gromad i drużyn, ale też zapewnić bezpieczny wypoczynek dla naszych harcerek i harcerzy.

Harcerska Akcja Letnia stanowi zwieńczenie i podsumowanie roku harcerskiego. Jest niezmiernie ważnym fragmentem pracy każdej z naszych gromad i drużyn. Obóz harcerski jest niezwykle ważnym elementem podejmowanych przez nas działań wychowawczych. Dlatego każda z gromad i drużyn powinna zaplanować HAL w taki sposób, aby bezpiecznie oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami sanitarnymi móc podsumować swoją śródroczną pracę.

Dziś przede wszystkim oznacza to przeanalizowanie, w jakiej formie Harcerska Akcja Letnia mogłaby w danej drużynie czy szczepie zostać przeprowadzona.

Tegoroczna Harcerska Akcja Letnia z pewnością będzie wyzwaniem dla drużynowych, dlatego wsparcie hufców i chorągwi jest kluczowe, aby temu wyzwaniu podołać.

Ze względu na regulacje sanitarne i wymagania związane z bezpieczeństwem zuchów, harcerzy i instruktorów może być konieczna modyfikacja planowanych formy HAL, takich jak duże kolonie zuchowe, liczne obozy i zgrupowania obozów, i zastąpienie ich innymi, np. krótszymi, zorganizowanymi w mniejszych grupach, a także organizowanymi w niedużej odległości od miejsca zamieszkania naszych harcerek i harcerzy. Niezbędne może być także inne niż dotychczas zaplanowanie HAL pod kątem finansowym, uwzględniając ewentualne wydatki na środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne oraz zapewnienie warunków bytowych i transportu w zgodzie z przepisami sanitarnymi. Proszę, aby wszystkie jednostki organizujące wypoczynek podzieliły się pomysłami na organizację wypoczynku (mając na uwadze powyższe wymagania) z Pełnomocnikiem ds. HALiZ macierzystej chorągwi.

Rozważenia wymaga także przeprowadzenie analizy możliwości realizacji alternatywnych form Harcerskiej Akcji Letniej podsumowujących śródroczną pracę gromad i drużyn oraz zapewniających ciągłość procesu wychowawczego.

Zachęcamy do korzystania z poradnictwa zamieszczonego na www.haliz.zhp.pl, gdzie, poza wyciągiem z obowiązujących przepisów regulujących wypoczynek, znajdują się praktyczne porady i odpowiedzi na zgłoszone zapytania, a także interpretacje prawne. Strona będzie aktualizowana i uzupełniania o materiały odpowiadające na bieżące potrzeby, wspierające organizatorów form HALiZ.

Ważne jest, aby organizatorzy Harcerskiej Akcji Letniej byli w stałym kontakcie z komendantami hufców oraz z chorągwianymi pełnomocnikami ds. HALiZ.

PASSWORD RESET

Zaloguj się