zhp.pl

Start Zlot Kadry Związku Harcerstwa Polskiego

Zlot Kadry Związku Harcerstwa Polskiego

ZLOTKOMENDAOBÓZ DRUŻYNOWYCHLASZLOT HARCMISTRZÓWCENTRUM DUCHOWESŁUŻBAKONFERENCJEREGULAMINKONTAKT

Zlot Kadry ZHP jest organizowany co dwa lata dla instruktorów naszej organizacji. Jest on świetną okazją do wymiany doświadczeń, poznania osób z całej Polski, a także do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. W tym roku odbędzie się on w terminie 14-18.08.2019 roku w ośrodku Perkoz. 

W trakcie zlotu realizowane będą zadania, stawiane przed Związkiem w uchwałach XL Zjazdu ZHP:

 1. nr 11 w sprawie Harcerskiego systemu wychowawczego – w programie obozu drużynowych znajdą się zajęcia na temat idei metody harcerskiej i reformy systemu instrumentów metodycznych,
 2. nr 12 w sprawie Strategii ZHP 2025 – Zlot harcmistrzów podejmie prace koncepcyjne nad nowym opisem Harcerskiego systemu wychowawczego,
 3. nr 13 w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej – w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej odbędą się formy dedykowane komendantom szczepów, komendantom hufców i hufcowym metodykom.

Cele zlotu:

 1. Zapewnienie kadrze ZHP przestrzeni do budowy nowych relacji i więzi międzyludzkich.
 2. Umożliwienie kadrze wymiany doświadczeń, promowania w ZHP prostych form pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
 3. Upowszechnienie w ZHP świadomości, czym jest program drużyny/szczepu/hufca.
 4. Rozwijanie wśród kadry umiejętności obozowania w warunkach polowych ze zwróceniem uwagi na istotną rolę ogniska w życiu obozowym.
 5. Upowszechnianie zasady: „Nie podejmujemy działań pozornych – robimy rzeczy autentycznie albo wcale”.
 6. Promowanie wśród kadry ZHP zasad etyki środowiskowej.

Koszt udziału w Zlocie Kadry:
210 zł – w przypadku zgłoszenia i płatności do 31 grudnia 2018 r.
230 zł – w przypadku zgłoszenia i płetności między 1 stycznia 2019 r. a 31 marca 2019 r.

Komendantka Zlotu Kadry

hm. Lucyna Czechowska – Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania. Uczestniczka LAS i Zlotu Harcmistrzów podczas I Zlotu Kadry w Małeczu, kadra stała LAS podczas II Zlotu Kadry w Perkozie, prowadząca zajęcia na LAS podczas III Zlotu Kadry w Leśnej Hucie, zastępczyni komendantki ds. programowych IV Zlotu Kadry w Gorzewie, zastępczyni komendanta ds. programowych V Zlotu Kadry w Tokarni. Zawodowo nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i badacz stosunków międzynarodowych. Czas wolny jest dla niej od pewnego czasu koncepcją abstrakcyjną, ale nadal kocha kryminały, angielską fantastykę i gry planszowe.

 

 

 

 

 

 

Zastępca komendantki ds. finansowych i logistycznych

phm. Marcin Jóźwiak – Skarbnik Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe, Członek Rady Chorągwi Stołecznej ZHP, twórca i wieloletni komendant Stanicy Kaszubskiej inspirowanej ideą programową 22. Światowego Jamboree Skautowego „Simply scouting”. Zawodowo prawnik obsługujący projekty biznesowe. Hobbistycznie interesuje się ekonomią i żeglarstwem.

 

 

 

 

 

 

Zastępczyni komendantki ds. organizacyjnych i promocji

phm. Małgorzata Szwed – instruktorka Hufca ZHP Warszawa-Ochota, zastępczyni kierowniczki Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP oraz instruktorka Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP. Komendantka szlaku na V Zlocie Kadry w Tokarni. Prywatnie studentka ostatniego roku Zarządzania ze specjalnością Marketing na Uniwersytecie Warszawskim. W wolnych chwilach tworzy grafiki wektorowe, słucha przygód komisarza Forsta i Joanny Chyłki z książek Remigiusza Mroza oraz planuje kolejne podróże.

 

 

 

 

 

 

Komendant Zlotu Harcmistrzów

hm. Jakub Wajman – Członek Rady Naczelnej ZHP  w dwóch kadencjach: 2009 – 2013 (wiceprzewodniczący Komisji Ekonomicznej), 2013 – 2017 (przewodniczący komisji ds. społecznych); członek Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP w trzech kadencjach (przewodniczący, wiceprzewodniczący); zastępca Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP;  komendant gniazda Hufca ZHP Zduńska Wola na Zlocie ZHP Gniezno 2000; komendant gniazda Chorągwi Łódzkiej na Zlocie Kielce 2007; członek komendy Zlotu Harcmistrzów w czasie IV Zlotu Kadry w Gorzewie; członek Ruchu Programowo  Metodycznego „Ręka Metody”; szef Zespołu Harcmistrzowskiego; instruktor Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP; członek komend Kursu Harcmistrzowskiego COGITO. Zawodowo specjalista i wykładowca z zakresu kontroli państwowej. W czasie wolnym czyta, wędruje po górach i nurkuje.

 

 

 

 

 

Komendant Letniej Akcji Szkoleniowej

hm. Łukasz Kochowski – zastępca komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP ds. pracy z kadrą, komendant Szkoły Instruktorskiej “Macierzysta Akademia Kształcenia”, członek komisji ds. Pracy z Kadrą Rady Naczelnej ZHP, instruktor Centralnej Szkoły Instruktorskiej i Wydziału Pracy z Kadrą GK ZHP. Zawodowo konstruktor, inspektor nadzoru inwestorskiego i kosztorysant. W wolnej chwili chłonie szwedzkie kryminały przy kubku czarnej, gorzkiej kawy.

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Obozu Drużynowych

hm. Marcin Bednarski – instruktor Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz, członek Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, Zespołu ds. Instrumentów Metodycznych GK ZHP oraz Wydziału Wychowania GK ZHP. Pełni również funkcję członka hufcowej KSI. Dawniej drużynowy, komendant szczepu i członek komendy hufca. Pasjonuje się wychowaniem, dydaktyką i fizyką. Po 12 wspaniałych latach jako nauczyciel chwilowo “wyjechał” na saksy w branży eventowej (głównie gry miejskie) oraz IT.

 

 

 

 

 

Kapelan Zlotu

ks. Tomasz Kozłowski – ksiądz (rzymsko-katolicki), kapelan Chorągwi Białostockiej ZHP, Duszpasterz Harcerzy Archidiecezji Białostockiej, członek Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego GK, członek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Białystok. W ramach studiów był przewodniczącym Kręgu Instruktorów Harcerskich przy AWSD. Obecnie posługuje w parafii św. Rocha w Białymstoku. Koordynator krajowy  Kursów Alpha dla harcerzy. Kocha piłkę nożną, Biblię, podróże i poznawanie nowych ludzi.

 

 

 

Dla kogo?
Drużynowi lub przyboczni (z przynajmniej półrocznym stażem), z minimum otwartą próbą przewodnikowską, którzy ukończyli 16 rok życia.

Komendant:
hm. Marcin Bednarski

O formie
Wszyscy przeżyliśmy kiedyś swój ostatni obóz jako  uczestnicy, jako harcerki i harcerze z szarymi sznurami. Czy kiedy siadaliśmy po raz ostatni jako uczestnik przy watrze wiedzieliśmy, że ta część harcerskiej przygody się kończy? Czy mieliśmy wtedy taką świadomość, aby wpatrując się ten ogień chłonąć wszystkimi zmysłami ten czas? Druhny i druhowie! Chcę wskrzesić dla Was tamten czas. Obudzić tamte wspomnienia. Na nowo rozpalić ten ogień. Dlatego zapraszam Was na Obóz Drużynowych. Rozbijemy namioty i poszukamy drogi do tej krainy, gdzie żeglują białe okręty z chmur. Spędzimy czas na wspólnej pionierce, wspólnym gotowaniu, wspólnym śpiewaniu przy ognisku. Wasz drużynowy znów będzie opowiadał gawędy. Przekonamy się ponownie, że właśnie to jest podstawowym harcerskim programem. I nierzadko taki właśnie program wystarczy, aby zrealizować naszą misję. hm. Marcin Bednarski

Dla kogo?
– kurs komendantów hufców;
– rajd komend szczepów;
– kurs dla metodyków hufcowych;
– zagranica Level up! – kurs hufcowych i chorągwianych instruktorów ds. zagranicznych;
– promoLAS – kurs dla osób zajmujących się promocją;

Komendant:
hm. Łukasz Kochowski

Forma Realizuje Uchwałę XL Zjazdu ZHP nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej.

 

 

kurs komendantów hufców

Komendantka formy:
hm. Katarzyna Krzak

Celem formy jest przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji komendanta hufca.

Wymagania, które musi spełnić uczestnik:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i podsiadają stopień minimum przewodnika oraz ukończony kurs podharcmistrzowski.

Kurs kierowany do instruktorów przygotowujących się do pełnienia funkcji komendanta hufca lub pracy w komendzie hufca, a także do instruktorów pracujących obecnie w komendach hufców, a chcących zaczerpnąć inspiracji.

rajd komend szczepów

Komendant formy:
hm. Patrycja Gołębiowska

Celem rajdu jest podnoszenie jakości pracy szczepów poprzez przeprowadzenie formy wymiany doświadczeń pomiędzy komendami szczepów oraz wypracowanie bazy dobrych praktyk dla szczepów.

Wymagania, które musi spełniać uczestnik:
Forma przeznaczona jest dla pełnoletnich instruktorów. Zachęcamy do zgłoszeń patrole 3-4 osobowe składające się z członków komendy szczepu, w tym komendanta tego szczepu (mianowanie na funkcję rozkazem komendanta hufca do 31.03.2019 r.; w przypadku przewidywanego późniejszego mianowania na funkcję, lecz nie później niż do końca 2019 roku, proszę o kontakt na patrycja.golebiowska@rn.zhp.pl).

Podczas formy skierowanej do członków komend szczepów na czele z komendantem szczepu skupimy się na wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu bazy dobrych praktyk dla szczepów.

kurs dla metodyków hufcowych

Komendant formy:
hm. Rafał Derkacz

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do udzielania bezpośredniego wsparcia metodycznego drużynowym ZHP pełniąc funkcje członka komendy hufca (ds. programu/ds. pracy z kadrą), namiestnika lub szefa/członka hufcowego zespołu metodycznego/programowego.

Wymagania, które musi spełnić uczestnik:
Uczestnikami kursu mogą być instruktorzy ZHP, którzy mają stopień podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski i posiadają min. 2-letnie doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego. (W razie niespełnienia któregoś z warunków warto skontaktować się z komendą kursu).

Kurs skierowany jest do instruktorów, którzy wspierają na co dzień pracę drużynowych w hufcach. Ma on przygotować ich do udzielania bezpośredniego wsparcia metodycznego drużynowym ZHP pełniąc funkcje członka komendy hufca (ds. programu/ds. pracy z kadrą), namiestnika lub szefa/członka hufcowego zespołu metodycznego/programowego.

Kurs będzie podzielony na pracę w czterech metodykach, gdzie doświadczeni instruktorzy z całej Polski będą opiekować się zastępami oraz dzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z poszczególnymi grupami wiekowymi.

Kurs będzie poruszał takie zagadnienia, jak: organizowanie wsparcia programowo-metodycznego drużynowym, budowanie programów wychowawczych, zarządzanie projektami czy pozyskiwanie środków na realizację programu. Zależy nam na tym, aby uczestnicy byli w pełni przygotowani do swojej funkcji, a przede wszystkim by zajęcia odpowiadały na ich potrzeby. Spróbujemy stworzyć formę, która po pierwsze stworzy wspólnotę metodyczną instruktorów z całej Polski, a po drugie pozwoli im poznać dokładnie specyfikę działania w zespole programowo-metodycznym.

zagranica Level up!

Komendantka formy:
hm. Justyna Kowalska

Celem działania instruktora, wspierającego współpracę zagraniczną w hufcu/chorągwi jest jak najpełniejsze wykorzystanie dla dobra wspólnoty hufca/chorągwi możliwości, które wynikają z faktu przynależności ZHP do rodzinny skautowej, czyli do ruchu i struktur organizacyjnych światowego skatingu. Kurs ma więc na celu przygotowanie instruktorów ZHP do wypełniania tego zadania na różnych poziomach organizacji.

Aby dobrze wypełniać swoją funkcję instruktor, który zajmuje się wspieraniem współpracy zagranicznej powinien m.in.:

 • posiadać wiedzę na temat WOSM, WAGGGS i innych organizacji skautowych, których członkiem jest ZHP,
 • znać historię i współczesne miejsce ZHP w skautingu,
 • znać zasady współpracy zagranicznej ZHP,
 • być w stanie poprowadzić zajęcia nt. skautingu na kursie instruktorskim,
 • wiedzieć, gdzie szukać informacji dotyczących programów skautowych i współpracy międzynarodowej i umieć z nich korzystać,
 • mieć na swoim koncie doświadczenie wynikające z bezpośredniego kontaktu ze skautami/instruktorkami skautowymi,
 • rozumieć znaczenie właściwego reprezentowania Polski i ZHP za granicą.

Wymagania, które musi spełnić uczestnik:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają stopień minimum przewodnika (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział osób, które w momencie wysłania zgłoszenia mają otwartą próbę przewodnikowską, należy podać numer rozkazu; uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu będzie możliwe tylko po zdobyciu stopnia przewodniczki/przewodnika) oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu skończyły 18 lat.

Kurs skierowany jest do:

 • pełnomocników KCh ds. zagranicznych,
 • instruktorów ds. zagranicznych,
 • członków/szefów zespołów zagranicznych na poziomie hufca lub chorągwi,
 • instruktorów, którzy zajmują się (ale nie pełnią żadnej wymienionej wyżej funkcji) lub chcą się zajmować współpracą międzynarodową na szczeblu hufca lub chorągwi..

Oferujemy szkolenie zakończone certyfikatem ukończenia (do wyboru):

 • kursu hufcowych instruktorów ds. zagranicznych
 • kursu pełnomocników KCh ds. zagranicznych

Pokażemy, jak zorganizowany jest ruch skautowy, jakie panują w nim reguły, gdzie szukać pomysłów rozwijania współpracy zagranicznej, ale też jak je realizować zgodnie z harcerskimi i skautowymi zasadami. Będziemy dyskutować, odpowiadać sobie na pytania i rozwiązywać problemy, które spotkaliście na swojej drodze. Spotkamy się z ciekawymi gości, którzy zainspirują nas do współpracy zagranicznej. Zdobędziemy nowe umiejętności, które każdego z nas wyniosą na poziom wyżej – Zagranica Level up!

Kurs będzie częściowo wspólny dla wszystkich uczestników, a częściowo rozdzielony na dwie ścieżki kursowe. Do zaliczenia kursu niezbędne będzie zrealizowanie zadania pokursowego, które dostosujemy indywidualnie do każdego uczestnika.

promoLAS

Komendantka formy:
hm. Martyna Kowacka – kierowniczka Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP

Celem formy jest poszerzenie wiedzy i umiejętności wędrowników i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w specjalistycznej, wybranej przez nich dziedzinie z obszaru komunikacji i promocji.

Wymagania, które musi spełnić uczestnik:
Uczestnikami promoLASu mogą być osoby, które posiadają już przynajmniej podstawową wiedzę z wybranego przez siebie obszaru. Na szkolenie zapraszamy wędrowników i instruktorów, którzy chcą dalej się rozwijać w swojej dziedzinie.

PromoLAS to uczenie w działaniu. To możliwość sprawdzenia siebie, ale także nauczenia się nowych rzeczy. Uczestnicy pod bacznym okiem prowadzących stworzą relację ze Zlotu Kadry, ale także popracują nad innymi zadaniami. Będzie czas na merytoryczne zajęcia, indywidualne konsultacje, jak i na sprawdzenie siebie podczas pracy w terenie.

PromoLAS będzie działał w 5 zastępach:

 • foto,
 • video,
 • social media,
 • grafika,
 • rzecznictwo.
 

Dla kogo?
Zlot dedykowany instruktorom w stopniu harcmistrzyni/harcmistrza oraz absolwentom Kursów Harcmistrzowskich COGITO

Komendant:
hm. Jakub Wajman

O formie
Forma skierowana do harcmistrzów i absolwentów Kursów Harcmistrzowskich COGITO, która będzie inspiracją do utrwalania i rozwoju swojego instruktorskiego mistrzostwa. Będzie impulsem do pracy nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością. Sięgniemy do mistrzowskiego serca, umysłu, woli i intelektu. W prostej formie, w zgodzie z naturą, bytować ze smakiem i właściwą klasą.

Dla kogo?
Centrum Duchowe jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą porozmawiać, poradzić się, zapytać czy odnaleźć siebie. Codzienna Msza święta, spowiedź oraz możliwość spotkania i rozmowy z coachem, psychologiem oraz duchownym. To podstawa zlotowego Centrum Duchowego, do którego zapraszamy każdego.

Msza święta
Msze święte będą odbywały się codziennie rano (przed śniadaniem) i wieczorem o godzinie 22.00.

Poznaj kursy Alpha
Forma harcerskich kursów Alpha bardzo szybko stała się popularna w całej Polsce. Jeśli jednak masz jakieś pytania, chcesz wiedzieć więcej lub rozwiać swoje wątpliwości – przyjdź do Centrum i dowiedz się wszystkiego. Doświadczeni organizatorzy z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie.

Nabożeństwo ekumeniczne
Podczas nabożeństwa nastąpi wspólna modlitwa za Związek Harcerstwa Polskiego. Do wspólnej modlitwy w duchu jedności zaproszeni są chrześcijanie i niechrześcijanie, wierzący i niewierzący – wszyscy. Szczególne zaproszenie do osób wyznań niekatolickich, które nie mają zbyt wielu możliwości wspólnej modlitwy podczas zlotów.

Służba – zmieniaj świat – inspiruj

Służba wraz z braterstwem i pracą nad sobą to zasady harcerskiego wychowania. Krzewienie tych fundamentów harcerstwa sprawia, że zostawiamy świat lepszym, niż go zastaliśmy. Chcąc kształtować charakter młodych ludzi, nie można o nich zapomnieć podczas tworzenia wychowawczego programu drużyn i gromad.

W projekcie „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” zaplanowanym na następne lata pragniemy podkreślić szczególną rolę Służby jako elementu wychowawczego w naszej organizacji oraz zainspirować do jej pełnienia. Służba jest prawdziwym i nieodzownym spoiwem całego procesu harcerskiego wychowania. Bez tego spoiwa z harcerstwa zostaje tylko kilka luźnych elementów i nazwa. Powinna ona wynikać z odpowiedzialności za indywidualny rozwój nasz i naszych wychowanków, z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną, naszą ojczyznę, a także z szacunku do innych i świata przyrody. Poprzez służbę kształtuje się ludzi wrażliwych społecznie i zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości – również po wyjściu z organizacji.

Podczas VI Zlotu Kadry ZHP w Perkozie pragniemy stworzyć miejsce inspiracji Służby, które następnie zostanie przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, aby służyć wszystkim członkom naszej organizacji. Działania w Perkozie są częścią wieloletniego ogólnozwiązkowego projektu.

Zrealizujcie Służbę w Waszych środowiskach i opowiedzcie nam o tym!

Projekt „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” kierowany jest do chętnych uczestników Zlotu Kadry, którzy od momentu rejestracji na Zlot do wakacji będą realizowali służbę w swoim środowisku lokalnym – służbę drużyną/gromadą, zastępem/patrolem, indywidualną, zespołową lub na kursie instruktorskim. Następnie opiszą inicjatywę w FORMULARZU SŁUŻBY i prześlą go nam. Informacje o wieloletnim działaniu „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” można znaleźć na stronie dotyczącej służby. Ze wszystkich nadesłanych relacji zostanie stworzona Mapa Inspiracji Służby – każdy opis będzie można przeczytać na Zlocie.

Jeśli Służba jest jeszcze dla niektórych tematem mniej zgłębionym, zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem Służby”, który został stworzony na Zlot ZHP w Gdańsku.

W pierwszym roku projektu chcielibyśmy poświęcić Służbę seniorom – m.in. instruktorom, którzy mają harcerstwo w sercu, służyli naszej organizacji, wychowywali pokolenia Polaków, zmieniali dla nas świat. Możliwe, że dziś potrzebują pomocy, wsparcia lub towarzystwa, a my w ramach wdzięczności za to, co zrobili, możemy im pokazać, że harcerskie braterstwo nie zna granic wieku.

Służba seniorom jest tylko propozycją i jedną z wielu możliwości – projekt „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” jest otwarty na każde Wasze działanie, dzięki któremu będziecie zmieniać świat!

Podczas Zlotu Kadry, a dokładnie 18 sierpnia, odbędą się konferencje instruktorskie.

Konferencja “Wartości duchowe w harcerskim wychowaniu” organizowana przez Radę Naczelną ZHP i Zespół Harcmistrzowski odbywa się w godzinach 9:00-13:00 – na tę konferencję nie ma limitu miejsc.Pozostałe konferencje odbywają się 10:00-13:00 – na każdą konferencję obowiązuje limit miejsc (25 osób).

 

Koszt udziału w konferencji dla osób niebędących uczestnikami Zlotu Kadry wynosi 35 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto 10 1140 1010 0000 5392 2900 1039

Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,
tytułem: DSCZ – Konferencja Zlot Kadry + imię i nazwisko uczestnika

Jeśli uczestnik potrzebuje faktury powinien zgłosić to w ciągu 7 dni od daty przelewu na adres zlotkadry@zhp.pl wraz z danymi, na które ma zostać ona wystawiona.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji wpisowe nie będzie zwracane.

Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu

Konferencja Rady Naczelnej przy współpracy z Zespołem Harcmistrzowskim.

Zapraszamy do udziału w konferencji instruktorskich poświęconej wychowaniu duchowemu i religijnemu, roli duchowości i wiary w harcerskim wychowaniu oraz pracy z duchowością w harcerskiej praktyce. Pytaniem, na jakie szukamy odpowiedzi, jest rola źródła wartości w całym systemie wychowawczym oraz związane z tym konsekwencje wyboru różnych wariantów tego źródła. W gronie prelegentów i specjalistów z różnych dziedzin, możliwie szeroko spojrzeć na poruszane zagadnienia.

Konferencja jest elementem realizacji Uchwały nr 9 XL Zjazdu ZHP w sprawie roli religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie harcmistrzów i podharcmistrzów.

W trakcie konferencji będziemy mieli okazję dowiedzieć się jak są konstruowane systemy wartości, jakie konsekwencje dla społeczeństw i jednostek ma religia i jej brak, jak umocowanie w religii wpływa na kształtowanie się wartości i sumień podczas rozwoju.

Wypracowane podczas dyskusji materiały i przemyślenia, będą ważną wskazówką dla delegatów na XLI Zjazd ZHP.

PROGRAM KONFERENCJI:

 • Wystąpienie Przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła
 • Referaty wprowadzające:
  • jak religia wpływa na kształt i rozwój człowieka i społeczeństw? (phm. Helena Anna Jędrzejczak)
  • jaka jest rola systemu wartości w rozwoju człowieka? (hm. Marian Antonik)
 • Dyskusje w grupach:
  • czym jest wychowanie duchowe? w jakich działaniach drużyny się realizuje?
  • czy wiara jest niezbędna, by młody człowiek mógł przyjąć harcerski system wartości za własny?
  • (grupa harcmistrzowska) jak religijność/duchowość harcerzy wpływa na działania drużyny i zachodzący proces wychowawczy?
 • Podsumowanie prac w grupach, wspólna dyskusja

UWAGA!

Informujemy, że wszystkie osoby zainteresowane, które wykonają dodatkowe zadanie pokonferencyjne, otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji poziomu harcmistrzowskiego.

Chcielibyśmy zachęcić uczestników konferencji, by podzielili się harcmistrzowską refleksją o tym: Jak duchowość/wiara harcerzy wpływa na działania drużyny i zachodzący proces wychowawczy? jak jej brak u harcerza współgra z możliwością stosowania wobec niego

HSW?

Chodzi o przemyślenie, co zmienia drużynowemu fakt, że jego harcerze są lub nie są wierzący. Jak różnią się przez to formy pracy i tematyka działań? Na ile inaczej (łatwiej? trudniej?) pracuje się z harcerzem religijnym albo przynajmniej wierzącym? Czy harcerze religijni „tracą” przez obecność w drużynie osób niereligijnych albo wręcz niewierzących, bo np. drużynowy nie może stosować skuteczniejszych metod?

My ze swej strony gwarantujemy indywidualny kontakt z osobami zainteresowanymi oraz wsparcie i konsultacje w realizacji zadania. Zabrane materiały wydamy jako pokonferencyjny głos w dyskusji o rozwoju duchowym w ZHP.

Harcerstwo XXI wieku – między tradycją, a nowoczesnością

Konferencja adresowana jest do instruktorów ZHP.

Jej głównym celem jest odpowiedź na pytanie w jakim kierunku powinno zmierzać współczesne harcerstwo oraz w jaki sposób zachować równowagę pomiędzy rozwojem organizacji a docenieniem tradycji i doświadczeń. Wśród dyskusji nie zabraknie także przestrzeni dla tematyki związanej z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy wychowawczej w kontekście odwołania do bardziej tradycyjnych form i metod pracy.

Odpowiedzialny: hm. Milot Jakubowski

Instruktor w mediach społecznościowych

Konferencja adresowana jest do instruktorów ZHP.

Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na osobisty przykład instruktora w mediach społecznościowych. Podczas dyskusji poruszony zostanie także aspekt dotyczący dylematów związanych z udostępnianiem zdjęć, postów czy wydarzeń, które mogą wydawać się kontrowersyjne – m.in. odwołujące się do wydarzeń politycznych (np. popieranie konkretnej opcji politycznej, spotkania z politykami), poruszające wrażliwe tematy społeczne (np. aborcja, szczepienie dzieci) czy wyrażające w jednoznaczny sposób światopogląd na aktualne wydarzenia (strajki grup społecznych, marsze równości itp.).

Odpowiedzialny: hm. Jacek Grzebielucha

Ilość, a jakość – o liczebności w drużynach

Konferencja adresowana jest do drużynowych.

Jej celem jest odpowiedź na pytanie o znaczenie liczebności jednostek w kontekście ich jakościowej pracy. Ważnym aspektem dyskusji będzie także poruszenie tematyki naborów, w kontekście ich skuteczności oraz zwrócenie uwagi na aspekt pozyskiwania kadry do służby w jednostce. Uczestnicy spotkania będą mogli również zastanowić się nad szansami i zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zmniejszanie się ilości osób w gromadzie/drużynie.

Odpowiedzialny hm. Tomasz Huk

Harc life balance – umiejętność godzenia ról społecznych

Konferencja adresowana jest do instruktorów ZHP.

Instruktorzy i drużynowi coraz częściej podkreślają, że często z powodu zobowiązań harcerskich zaniedbują inne swoje obowiązki.  Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na konieczność godzenia różnych ról społecznych, które na co dzień pełnimy. Ponadto, podczas wymiany doświadczeń poruszony zostanie aspekt mnogości funkcji i podejmowania się ich w ramach instruktorskiej służby, co często tłumaczone jest deficytem kadry instruktorskiej w hufcu/chorągwi.  

Odpowiedzialna hm. Eliza Gilewska

Drużyna w małej miejscowości – szanse i zagrożenia

Konferencja adresowana jest do drużynowych.

Jej głównym celem jest podkreślenie roli harcerstwa w małych miejscowościach, wykazanie szans i zagrożeń funkcjonowania w takich społecznościach, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Wartością dodaną spotkania będzie możliwość wymiany osobistych doświadczeń w pracy w małych miejscowościach z uwzględnieniem terenów wiejskich.

Odpowiedzialna hm. Agnieszka Borowiecka

Praca z kadrą w drużynie

Konferencja adresowana jest do drużynowych.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na ważną rolę pracy z kadrą na poziomie drużyny. Poruszone zostaną między innymi tematy związane z kształceniem funkcyjnych czy pracy zastępu zastępowych, a takie umiejętność właściwego podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi osobami z uwzględnieniem ich naturalnych kompetencji i predyspozycji.

Oodpowiedzialna: hm. Aleksandra Klimczak

Służba, a wolontariat

Konferencja adresowana jest do instruktorów ZHP.

Służba jest nieozwanym elementem harcerskiej działalności co sprawia, że coraz częściej staje się ona synonimem słowa „wolontariat”. Celem konferencji będzie odwołanie się do służby zarówno do wewnątrz naszej Organizacji jak i na zewnątrz.

Odpowiedzialna: hm. Justyna Sikorska oraz phm. Urszula Warchocka

Po co nam skauting?

Konferencja adresowana jest do instruktorów ZHP.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na przynależność ZHP do światowych organizacji skautowych, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z niej korzyści, jak i obowiązków. Uczestnicy spotkania poruszą także temat aktualnych zjawisk i kierunków rozwoju w ruchu skautowym oraz ich znaczenia dla ZHP.

Odpowiedzialna hm. Ewa Lachiewicz -Walińska

Program drużyny – „efekt wow” czy prostota metody?

Konferencja adresowana jest do drużynowych.

Poruszone zagadnienia będą odnosić się do elementów w oparciu, o które należy budować skuteczny program drużyny. Dodatkowo poruszona zostanie także kwestia wykorzystania instrumentów metodycznych w pracy z jednostką, także poprzez ich udoskonalanie i uzupełnianie o potrzeby środowisk. Wartością dodaną dyskusji będzie wymiana poglądów uczestników konferencji w zakresie tzw. „przerostu formy nad treścią” i zagrożeń z tym związanych.

Odpowiedzialna: phm. Aleksandra Golecka

Odpowiedzialność instruktora, a wychowanie następcy

Konferencja adresowana jest do instruktorów ZHP.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na pracę z kadrą na każdym poziomie struktury organizacyjnej w celu wychowania swojego następcy. Wypowiadając rotę Zobowiązania Instruktorskiego każdy z nas wypowiada słowa związane z wychowaniem następcy, jednak czy jest to częsta praktyka?

Odpowiedzialna: hm. Ariana Bejma-Woźniczka

Drużyna „zero waste” czy to możliwe?

Konferencja jest adresowana do drużynowych.

Współczesne społeczeństwa zwracają coraz większą uwagę na tematy związane z globalnym rozwojem czy marnotrawieniem różnego rodzaju surowców oraz jedzenia. Czy my zwracamy na to uwagę w działalności harcerskiej? Celem konferencji będzie poruszenie tematyki związanej z ekologią oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów i gospodarowaniem nimi
w kontekście obecnego trendu „zero waste”

Odpowiedzialna: hm. Elżbieta Noga

Regulamin VI Zlotu Kadry ZHP

 1. VI Zlot Kadry organizowany jest przez Główną Kwaterę ZHP na terenie Ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Perkoz” k. Olszynka w dniach 14-18 sierpnia 2019 r.
 2. Cele zlotu:
 • Zapewnienie kadrze ZHP przestrzeni do budowy nowych relacji i więzi międzyludzkich.
 • Umożliwienie kadrze wymiany doświadczeń, promowania w ZHP prostych form pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
 • Upowszechnienie w ZHP świadomości, czym jest program drużyny/szczepu/hufca.
 • Rozwijanie wśród kadry umiejętności obozowania w warunkach polowych ze zwróceniem uwagi na istotną rolę ogniska w życiu obozowym.
 • Upowszechnianie zasady: „Nie podejmujemy działań pozornych – robimy rzeczy autentycznie albo wcale”.
 • Promowanie wśród kadry ZHP zasad etyki środowiskowej.
 1. W trakcie zlotu realizowane będą zadania, stawiane przed Związkiem w uchwałach XL Zjazdu ZHP:
 • nr 11 w sprawie Harcerskiego systemu wychowawczego – w programie obozu drużynowych znajdą się zajęcia na temat idei metody harcerskiej i reformy systemu instrumentów metodycznych,
 • nr 12 w sprawie Strategii ZHP 2025 – Zlot harcmistrzów podejmie prace koncepcyjne nad nowym opisem Harcerskiego systemu wychowawczego,
 • nr 13 w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej – w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej odbędą się formy dedykowane komendantom szczepów, komendantom hufców i hufcowym metodykom.
 1. Komenda zlotu:
 • Lucyna Czechowska – komendantka
 • Marcin Jóźwiak – zastępca komendantki ds. finansowania i logistyki
 • Małgorzata Szwed – zastępczyni komendantki ds. organizacyjnych i promocji
 • Marcin Bednarski – komendant Obozu drużynowych
 • Łukasz Kochowski – komendant Letniej Akcji Szkoleniowej
 • Jakub Wajman – komendant Zlotu harcmistrzów
 • hm. Tomasz Kozłowski – kapelan
 • Michał Gietko – szef biura
 1. Wymagania względem uczestników danych form Zlotu Kadry:
  • Obóz drużynowych
   – min. 16 lat
   – drużynowi lub przyboczni z minimum półrocznym stażem
   – min. otwarta próba przewodnikowska
  • Letnia Akcja Szkoleniowa
   1. Kurs komendantów hufców
    – min. 18 lat
    – posiadany stopień instruktorski
    – ukończony kurs podharcmistrzowski
   2. Rajd komend szczepów
    – min. 18 lat
    – posiadany stopień instruktorski
    – członkowie komend szczepów
   3. Kurs dla metodyków hufcowych
    – min. 18 lat
    – co najmniej ukończony kurs podharcmistrzowski
    – min. 2-letnie doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego
   4. Zagranica Level up!
    – min. 18 lat
    – posiadany stopień instruktorski lub otwarta próba instruktorska
   5. promoLAS
    – min. 16 lat
    – podstawowa wiedza z obszaru (foto, video, social media, grafika, rzecznictwo)
  • Zlot harcmistrzów
   – posiadany stopień harcmistrzowski lub ukończony kurs harcmistrzowski COGITO
 2. Uczestnictwo w zlocie
 • W trakcie zlotu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
 • Uczestnikiem zlotu może być członek ZHP, który posiada opłacone składki członkowskie i spełnia wymagania konieczne do udziału w danej formie zlotowej.
 • Zapisy na zlot odbywają się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie zhp.pl/zlot-kadry do 31 marca 2019 r.
 • Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uiszczenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej z tytułu udziału z zlocie
  a następnie w trakcie rejestracji w dniu przyjazdu dostarczenie do Biura zlotu podpisanych przez rodziców (w przypadku niepełnoletnich uczestników) lub osobiście (przez pełnoletnich uczestników) zgód na publikację wizerunku i klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych. W przypadku niepełnoletnich uczestników dostarczenie do Biura zlotu również oryginału karty kwalifikacyjnej uczestnika.
 • Rejestracja, wydawanie identyfikatorów i wyprawek odbywa się w Biurze zlotu
  w dniu przyjazdu (środa, 14 sierpnia 2019 r. w godzinach 11.00-21.30).

Uczestnicy wnoszą dodatkową składkę członkowską zadaniową z tytułu udziału
w zlocie. Do 31 grudnia 2018 r. wynosi ona 210 zł/os.,
od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
wynosi ona 230 zł/os.
O wysokości składki decyduje termin dokonania przelewu i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wpłat należy dokonywać na konto 10 1140 1010 0000 5392 2900 1039

Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,
tytułem: DSCZ – Zlot kadry + imię i nazwisko uczestnika

Jeżeli ma zostać wystawiona faktura na dane inne niż płatnika dokonującego przelew, zgłaszający ma obowiązek poinformować o tym biuro Zlotu Kadry poprzez wysłanie maila z informacją i danymi do faktury na adres zlotkadry@zhp.plnajpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Po tym terminie nie będzie możliwa zmiana danych na inne niż dane płatnika.

 1. Organizacja zlotu
 • W ramach dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej organizator zapewnia wyprawkę dla uczestnika, wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację przygotowywane przez uczestników na sprzęcie i ze składników dostarczonych przez organizatorów) począwszy od kolacji w dniu przyjazdu (14.08.2019 r.) aż do obiadu w dniu zakończenia zlotu (18.08.2019 r.), zakwaterowanie i materiały programowe.
 • Organizatorzy udostępniają uczestnikom, w celu zapewnienia zakwaterowania, namioty typu „10”, łóżka polowe typu „kanadyjka”, materace polowe i koce. Każdy z uczestników zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie śpiwór i prześcieradło. Jednocześnie rekomenduje się uczestnikom zabranie dodatkowo własnego koca.
 • Uczestnicy są zobowiązani do rozstawienia i złożenia zgodnie z zasadami dobrej praktyki obozowej namiotów, łóżek polowych i innego sprzętu udostępnionego im przez organizatorów. Uczestnicy mają obowiązek dbać o udostępniony im sprzęt i zgłaszać niezwłocznie zauważone usterki lub braki.
 • Uczestnik zapewnia sobie dojazd i powrót na miejsce zlotu we własnym zakresie.
 • W przypadku rezygnacji ze zlotu po 31.03.2019, organizator nie zwraca wpłaconej dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej.
 1. Sprawy różne
 • Organizatorzy planują zorganizowanie opieki dla dzieci. Dodatkowa składka członkowska za uczestniczenie w zajęciach dla dzieci podczas programu zlotowego wynosi 150 zł/dziecko. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć dla dzieci zostaną przesłane osobom, które zadeklarują taką chęć w zgłoszeniu, po weryfikacji zapotrzebowania.
 • Osoby niezapisane na zlot nie będą mogły brać udziału w zajęciach programowych. Będzie jedynie możliwość wzięcia udziału w niedzielnych konferencjach po uprzednim zgłoszeniu poprzez dodatkową ankietę zgłoszeniową, która pojawi się na stronie zhp.pl/zlot-kadry po zamknięciu zgłoszeń na zlot.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w powyższym regulaminie oraz interpretacji jego postanowień.

W razie pytań skontaktuj się mailowo z szefem biura VI Zlotu Kadry phm. Michałem Gietko: zlotkadry@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się