Ta pozytywna postawa wobec ojczyzny jest istotną częścią wychowania w ZHP. Jako harcerze i harcerki stawiamy duży nacisk na edukację obywatelską i przeżywanie patriotyzmu w praktyce poprzez angażowanie się w życie naszych lokalnych społeczności. Wychowani w ten sposób harcerze i harcerki nie wstydzą się reprezentować Polski na arenie międzynarodowej – znają i szanują jej osiągnięcia z przeszłości, z dumą opowiadają o polskiej kulturze i tradycji. Dodatkowo aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, wspierając budowanie naszej wspólnej przyszłości.

Poznaj lokalne inicjatywy harcerskie

W całej Polsce odbywa się dziś wiele harcerskich, patriotycznych inicjatyw. W Chorągwi Lubuskiej ZHP, Hufiec Zielona Góra organizuje piknik patriotyczny dla mieszkańców miasta. Odbywa się on zaraz po uroczystościach miejskich na Placu Konstytucji 3 Maja, a w programie m.in. znajdują się harcerskie zadania o tematyce historyczno-patriotycznej, oraz punkt kulinarny – realizowany w ramach jednego z zadań do Odznaki ONZ YUNGA (Youth and United Nations Global Alliance) w zakresie bioróżnorodności. Harcerze, aby zdobyć odznakę przygotowali stoisko z przekąskami, które jadało się za czasów naszych dziadków!

Natomiast Hufiec Skierniewice z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przygotował miejski przemarsz z barwami narodowymi, które od 2015 roku stają się coraz dłuższe! Na początku akcji mierzyły 25 m, a w tym roku barwy liczyły aż 400 metrów! Przemarsz zakończył się zawieszeniem barw na odpowiednich konstrukcjach, a także patriotycznymi warsztatami. W tym roku dodatkowo z uwagi na konieczność uszycia barw od początku zorganizowano akcję „Nasze 400 metrów”, w której każdy Skierniewiczanin może wesprzeć uszycie metra, albo metrów barw, otrzymując tym samym unikatowy certyfikat, że dany metr należy właśnie do niego. Ta inicjatywa budzi duże zainteresowanie Skierniewiczan – każdego roku chętnie dołączają do wspólnej wędrówki z barwami. W ubiegłym roku było to około 2000 osób!

Międzyzdroje świętują natomiast na sportowo! Harcerze z X Szczepu „Gniazdo” Związku Harcerstwa Polskiego wraz z partnerami przygotowali „Bieg po kulturę”. Była to świetna okazja do aktywnego spędzenia czasu i sąsiedzkiej integracji. Co ciekawe w akcji wzięli udział nie tylko biegacze, ale także osoby uprawiające Nordic Walking. Na świętowanie połączone z aktywnością fizyczną zdecydowali się także harcerze z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP, którzy zorganizowali 5 kilometrowy bieg w swojej miejscowości!

Harcerze i harcerki z Kutna natomiast zorganizowali Quiz patriotyczny, w którym mieszkańcy mogli wygrać flagi Polski! W czasie obchodów realizowanych razem z miastem można było także wziąć udział w animacjach przygotowanych przez harcerzy! O tym, że nie każdy jeszcze posiada w domu flagę pamiętali także członkowie ZHP z Kalisza którzy zadbali o to, aby każdy mieszkaniec otrzymał własną flagę!

To tylko niektóre przykłady działań podejmowanych przez harcerzy ZHP w całej Polsce. Już tradycją stało się to, że członkowie ZHP w dniach 1-3 maja wrzucają na swoje profile w mediach społecznościowych zdjęcia z polską flagą, które pokazującą dumę z Polski.

Aktywna młodzież – wspólna historia

Co ważne, początek maja to niejedyny czas, gdy harcerze i harcerki ZHP angażują się w działania patriotyczne. Radosny patriotyzm jest nieodłączną częścią wychowania obywatelskiego w ZHP, które odbywa się przez cały rok, poprzez świętowanie ważnych rocznic czy pamięć o osobach zasłużonych dla naszego kraju. Kolejną okazją będzie 80. rocznica bitwy o Monte Casino – harcerze i harcerki z całej Polski wyruszą do Włoch, aby odkryć to ważne dla historii Polski miejsce.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 105 000 członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 000 instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek WAGGGS.

Zdjecia na strone 7 1