Udział w życiu lokalnych społeczności jest bardzo ważnym aspektem w realizowaniu postawy patriotyzmu, którą harcerscy wychowawcy chcą krzewić wśród swoich podopiecznych. Dlatego ogromnie cieszy nas tak liczny udział członków Związku w tym święcie demokracji! Jesteśmy dumni z tego, że własnym przykładem pokazujcie, że warto wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszych lokalnych środowisk poprzez oddanie swojego głosu czy kandydowanie w wyborach. Jest to pięknym, cennym przejawem aktywności obywatelskiej. Zachęcamy do niej każdego harcerza i każdą harcerkę!  

Chcemy także przesłać wyrazy uznania wszystkim tym, którzy odważyli się kandydować w wyborach i podjąć się nowego wyzwania! Gratulujemy druhnom i druhom, którym wybory stworzyły nowe pole służby, dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli Was mieszkańcy gmin, miast, powiatów czy województw Wasi wyborcy. Wasza postawa jest godna podziwu, życzymy Wam powodzenia w realizacji tej szczytnej misji i spełniania obywatelskiego obowiązku, a także zdobywania przy tym kolejnych doświadczeń na całe życie, już w nowym obszarze waszych działań!

Druhny, Druhowie, 

jeśli jesteście członkami ZHP i w ostatnich wyborach uzyskaliście mandat członka władz samorządowych, zachęcamy Was do podzielenia się informacją o uzyskanym zaufaniu i przekazania swoich danych kontaktowych. Wspólnie możemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, aby ze zdwojoną siłą dbać o nasze Małe Ojczyzny. 

Ankietę znajdziecie tutaj.

hm. Krzysztof Pater – Przewodniczący ZHP

hm. Martyna Kowacka – Naczelniczka ZHP