zhp.pl

Start Zespół Harcmistrzowski Kurs Harcmistrzowski Cogito

Kurs Harcmistrzowski Cogito

Idea kursu:

  • Kurs Harcmistrzowski COGITO jest inspiracją do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego.
  • Pozwala na pracę nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością.
  • Jest drogą do kształtowania umiejętności dokonywania wyborów, brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji, bycia autonomicznym i wolnym.
  • Stanowi asumpt do podejmowania większej odpowiedzialności za harcerstwo i ZHP, budowania etosu najwyższego stopnia instruktorskiego.
  • Wzmacnia autentyczne działanie, kreowanie rzeczywistości, rozwijanie własnej sprawczości – w nawiązaniu do korzeni, awangardy wczesnego harcerstwa i harcerstwa współczesnego.

EDYCJA 2019/2020KOMENDA KURSUABSOLWENCI

Druhny i Druhowie,

Zapraszamy do zgłaszania się na Kurs Harcmistrzowski „Cogito” – edycja 2019/2020!
Rekrutacja trwa do 20 października 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu przed złożeniem aplikacji.
Regulamin jest tutaj: REGULAMIN KURSU HARCMISTRZOWSKIEGO
Formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj: ANKIETA APLIKACYJNA

Koszt kursu: 420 zł
Budżet kursu finansowany jest ze środków GK ZHP w 54%. Pozostała część finansowana jest z DSCZ (wpłaty uczestników).

Kurs rozpoczniemy biwakiem w Warszawie w dniach 6-8 grudnia 2019 roku.
Kolejny biwak odbędzie się w Krakowie 24-26 stycznia 2020 roku.
Kurs zakończymy biwakiem we Lwowie w dniach 23-26 kwietnia 2020 roku (uwaga! 4 dni).

Organizatorem kursu jest Zespół Harcmistrzowski przy Centralnej Szkole Instruktorskiej ZHP.
Zapraszamy!

Józef Tischner napisał:

Problemem wychowania nie jest to, jak dobrze pokierować człowiekiem, jak skłonić go, aby podążał za najlepszymi rozwiązaniami. Problemem jest to, jak obudzić w nim ducha wolności. Jak sprawić, aby chciał swobodnie, mądrze i odpowiedzialnie stanowić sam o sobie.

Zadaniem harcmistrza jest sprawienie, aby młodzi ludzie, których jest wychowawcą – harcerskim mistrzem – chcieli swobodnie, mądrze i odpowiedzialnie stanowić sami o sobie. Warunkiem stanowienia o sobie jest refleksja – o najlepszych rozwiązaniach, wartościach, o duchu wolności. W czasie kursu zależy nam na tej refleksji, przemyśleniu rzeczy najważniejszych w harcerstwie, po to, byśmy mogli iść wyprostowani wśród tych co na kolanach. Chcemy, aby herbertowski Pan Cogito był towarzyszem tej drogi.

A zatem – Cogito!

hm. Ewa Gąsiorowska – Komendantka kursu – GK ZHP
hm. Kinga Delimata – Chorągiew Krakowska
hm. Andrzej Grabowski – Chorągiew Krakowska
hm. Anna Nowosad – Chorągiew Stołeczna
hm. Jolanta Rybińska – Chorągiew Stołeczna
hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka

PASSWORD RESET

Zaloguj się