zhp.pl

Start Zespół Harcmistrzowski Kurs Harcmistrzowski Cogito

Kurs Harcmistrzowski Cogito

Idea kursu:

  • Kurs Harcmistrzowski COGITO jest inspiracją do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego.
  • Pozwala na pracę nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością.
  • Jest drogą do kształtowania umiejętności dokonywania wyborów, brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji, bycia autonomicznym i wolnym.
  • Stanowi asumpt do podejmowania większej odpowiedzialności za harcerstwo i ZHP, budowania etosu najwyższego stopnia instruktorskiego.
  • Wzmacnia autentyczne działanie, kreowanie rzeczywistości, rozwijanie własnej sprawczości – w nawiązaniu do korzeni, awangardy wczesnego harcerstwa i harcerstwa współczesnego.

 

EDYCJA 2018/2019KOMENDAABSOLWENCI

Józef Tischner napisał:

“Problemem wychowania nie jest to, jak dobrze pokierować człowiekiem, jak skłonić go, aby podążał za najlepszymi rozwiązaniami. Problemem jest to, jak obudzić w nim ducha wolności. Jak sprawić, aby chciał swobodnie, mądrze i odpowiedzialnie stanowić sam o sobie.”

Zadaniem harcmistrza jest sprawienie, aby młodzi ludzie, których jest wychowawcą – harcerskim mistrzem – chcieli swobodnie, mądrze i odpowiedzialnie stanowić sami o sobie. Warunkiem stanowienia o sobie jest refleksja – o najlepszych rozwiązaniach, wartościach, o duchu wolności. W czasie kursu zależy nam na tej refleksji, przemyśleniu rzeczy najważniejszych w harcerstwie, po to, byśmy mogli iść wyprostowani wśród tych co na kolanach. Chcemy, aby herbertowski Pan Cogito był towarzyszem tej drogi.

A zatem – Cogito!

KOSZT: 420ZŁ

REGULAMIN

ANKIETA APLIKACYJNA  

[ROZMIAR KOSZULEK KURSOWYCH] 

hm. Ewa Gąsiorowska

hm. Jakub Wajman

hm. Anna Nowosad

hm. Jolanta Rybińska

hm. Izabela Staszczyszyn

hm. Andrzej Grabowski

COGITO 2012/2013

phm. Marta SKUPNIEWICZ – GK ZHP – z wyróżnieniem

phm. Anna ADAMCZYK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

phm. Małgorzata BIENIEK – Chorągiew Krakowska

phm. Joanna BRACH – Chorągiew Opolska

phm. Agata ERHARDT – Chorągiew Stołeczna

phm. Dobromir GIERAŃCZYK – Chorągiew Łódzka

phm. Dawid GODZ – Chorągiew Warmińsko Mazurska

phm. Patrycja GOŁĘBIOWSKA – Chorągiew Krakowska

phm. Sylwia KIERLAŃCZYK – Chorągiew Stołeczna

phm. Katarzyna KOPEĆ-GODLEWSKA – Chorągiew Krakowska

phm. Adam KUBIACZYK – Chorągiew Stołeczna

phm. Marta KWIATKOWSKA – Chorągiew Śląska

phm. Magdalena LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska

phm. Paweł MARCINIAK – Chorągiew Stołeczna

phm. Anna MISZCZAK – Chorągiew Zachodniopomorska

phm. Joanna NUREK – Chorągiew Stołeczna

phm. Patrycja PIEKUT – Chorągiew Stołeczna

phm. Katarzyna PUCUŁEK – Chorągiew Krakowska

phm. Agnieszka RADZIEWICZ – Chorągiew Opolska

phm. Piotr SALWIŃSKI – Chorągiew Krakowska

phm. Agnieszka SOWIŃSKA – Chorągiew Stołeczna

phm. Rafał TALAR – Chorągiew Krakowska

phm. Ewelina TUBACKA – Chorągiew Wielkopolska

phm. Szymon WIŚNIEWSKI – Chorągiew Kujawsko–Pomorska

phm. Karolina WOŹNIAK – Chorągiew Ziemi Lubuskiej

COGITO 2014

phm. Michał Adamiak

phm. Grzegorz Basiński

phm. Kaja Drąg

phm. Mariusz Fabiszewski

phm. Monika Gawryś

phm. Justyna Kaczmarek

phm. Magdalena Karczmarczyk

phm. Joanna Kasprzyk

phm. Magdalena Kobryń

phm. Magdalena Kuczera

phm. Adrian Łazorko

phm. Michał Łesyk

phm. Ryszard Maciulewicz

phm. Magdalena Marecik

hm. Anna Mazurczak

phm. Aleksandra Mroczek

phm. Paulina Muszyńska

phm. Żaneta Nawrot

phm. Magda Pabin

phm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk

phm. Paulina Pytel

phm. Katarzyna Rytko

phm. Paweł Sadło

phm. Agnieszka Sadowska

phm. Justyna Sikorska

phm. Joanna Stompel

phm. Artur Walkowiak

phm. Magdalena Żurawska

COGITO 2014/15

phm. Adam Bałas – Chorągiew Krakowska

phm. Joanna Bieńkowska – Chorągiew Warmińsko-Mazurska

phm. Dorota Brzuska – Chorągiew Stołeczna

phm. Jan Cyroniuk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska

phm. Kinga Delimata Chorągiew Krakowska

phm. Aleksander Dominiczak – Chorągiew Wielkopolska

phm. Anna Hałatek – Chorągiew Krakowska

phm. Piotr Jackowski – Chorągiew Mazowiecka

phm. Aleksandra Kacprowicz – Chorągiew Warmińsko-Mazurska

phm. Jerzy Korycki – Chorągiew Gdańska

phm. Sławomir Kozerski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

phm. Natalia Olszewska – Chorągiew Wielkopolska

hm. Krzysztof Osmański – Chorągiew Mazowiecka

phm. Agnieszka Pawlak – Chorągiew Wielkopolska

phm. Jolanta Rybińska – Chorągiew Stołeczna

phm. Magdalena Soból – Chorągiew Krakowska

phm. Anna Supeł – Chorągiew Łódzka

phm. Anna Wittenberg – Chorągiew Stołeczna

phm. Anna Wójcik – Chorągiew Lubelska

phm. Łukasz Wójcik – Chorągiew Podkarpacka

phm. Ewa Zubielik – Chorągiew Wielkopolska

COGITO 2015

phm. Dominika Dąbrowska – Hojnor – Chorągiew Krakowska

phm. Dagmara Duda – Chorągiew Krakowska

phm. Joanna Fojt – Chorągiew Krakowska

phm. Monika Glanowska – Chorągiew Krakowska

phm. Karolina Kornas – Chorągiew Gdańska

phm. Michał Michałowski – Chorągiew Stołeczna

phm. Maria Nowicka – Chorągiew Łódzka

phm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka

phm. Wojciech Puchacz – Chorągiew Stołeczna

phm. Kinga Szołczyńska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

phm. Anna Szynkiewicz – Chorągiew Łódzka

phm. Rafał Topolski – Chorągiew Zachodniopomorska

phm. Magdalena Wieńska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

phm. Anna Więcławska – Chorągiew Ziemi Lubuskiej

phm. Jakub Matuszczyk – Chorągiew Dolnośląska

phm. Joanna Polańska – Chorągiew Dolnośląska

phm. Łukasz Lewandowski – Chorągiew Dolnośląska

hm. Joanna Banasiak – Chorągiew Mazowiecka

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się