Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe:

  • licencjackie,
  • magisterskie,
  • doktorskie,
  • inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w przypadku prac przyjętych do publikacji konieczne jest zaświadczenie stosownej redakcji/wydawnictwa),

poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane.
Zgłoszenia mogą dokonać wyłącznie autorzy prac.

Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o autorstwie pracy oraz obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych obozowych (baza specjalistów) dostępne na stronie internetowej organizatora: https://zhp.pl/konkurs-dokumenty/,
  • wysłać skan dyplomu świadczącego o obronie zgłaszanej pracy (dotyczy prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich) na adres mailowy: [email protected],
  • przekazać pracę w wersji drukowanej i trwale oprawionej (oprawa miękka lub twarda),
  • przesłać pracę w wersji elektronicznej na adres mailowy konkursu: [email protected] (w wersji .pdf),
  • dostarczyć zgłoszenie wraz z załącznikami (pkt. a) – d)) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i regulaminu znajdują się na stronie konkursu.

Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego, we wrześniu 2024 r.