Pielgrzymka ZHP

Śląskie przedsięwzięcie
Harcerze, Harcerze starsi, Instruktorzy, Seniorzy, Wędrownicy