Miejsce, czas i tryb wykonywania pracy:

Warszawa, pełen etat, zadaniowy czas pracy, praca hybrydowa

Proponowane wynagrodzenie: 7 500,00 – 10 500,00 brutto w zależności od doświadczenia i umiejętności

Do Twoich zadań będzie przede wszystkim należało:

 • pozyskiwanie finansowania na programy i wydarzenia ZHP od darczyńców korporacyjnych,
 • pozyskiwanie nowych partnerstw i utrzymywanie relacji z aktualnymi partnerami,
 • przygotowywanie materiałów, prezentacji biznesowych, ofert, dopasowanych do potrzeb i specyfiki partnerów biznesowych,
 • negocjacje warunków współpracy i umów z potencjalnymi sponsorami oraz darczyńcami,
 • obsługa wykonania zobowiązań na rzecz darczyńców, w tym kontakt z wydziałami merytorycznymi,
 • przygotowywanie raportów zarówno dla partnerów dla i na potrzeby wewnętrzne, dopasowanych do potrzeb i specyfiki partnerów biznesowych.

Ponadto będziesz angażowany/angażowana w:

 • współtworzenie i realizację kampanii fundraisingowych we współpracy z Wydziałem Komunikacji i Promocji ZHP,
 • współtworzenie i wdrażanie strategii fundraisingowej ZHP,
 • reprezentowanie ZHP i udział w spotkaniach, targach, forach itp.,
 • śledzenie kluczowych trendów, najlepszych praktyk i najskuteczniejszych narzędzi w fundraisingu i marketingu oraz wdrażanie ich w działania realizowane na rzecz ZHP
 • regularną ewaluację prowadzonych działań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • min. 2 letnie doświadczenie we współpracy z klientem korporacyjnym – sprzedaż B2B lub pozyskiwanie partnerów biznesowych lub sponsorów potwierdzone sukcesami,
 • umiejętność przygotowania ofert biznesowych i prezentacji,
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów biznesowych i negocjacji,
 • koordynowanie projektów – dbałość o harmonogram, budżet i sprawną realizacje zadań przez zespół projektowy.
 • znajomość pakietu Office, w tym bardzo dobra znajomość Excel, Word i Teams,
 • inicjatywa, aktywność i samodzielność,
 • odpowiedzialność za realizację celów finansowych ustalonych z Zarządem,
 • doskonała organizacja i umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność w trakcie realizacji zadań oraz nastawienie na współpracę w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość ZHP,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • wiedza z zakresu fundraisingu indywidualnego, marketingu i PR,
 • umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń i prezentacji,
 • praktyka w przygotowaniu materiałów komunikacyjnych i promocyjnych,
 • znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami i pracę on-line.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia,
 • dogodny tryb pracy i formę zatrudnienia,
 • biuro w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży) z dostępem do wyposażonej kuchni,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego i rozwoju fundraisingu, zarządzania projektami oraz wdrażania nowych rozwiązań,
 • współpraca z zespołem rozpoczynającym świadomą pracę nad kulturą organizacyjną,
 • bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju największej organizacji młodzieżowej w Polsce,
 • Dodatkowo: MultiSport, ubezpieczenie grupowe na życie, służbowy laptop.

Prosimy o przesłanie CV do 19 maja 2024 r. na adres [email protected]

CV musi zawierać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Proces rekrutacji obejmuje spotkanie w biurze lub on-line z wybranymi kandydatami oraz wykonanie zadania rekrutacyjnego w 2 etapie.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poproszone o przygotowanie przykładowej oferty dla potencjalnego partnera biznesowego, a następnie przedstawienie jej przed zespołem ZHP. Dokładna instrukcja zostanie przesłana wybranym kandydatom.

Zadanie ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów w zakresie prezentacji biznesowych, podejścia do współpracy i przygotowania i prezentacji oferty dla partnera. Nie oczekujemy przygotowania gotowego produktu czy też nadmiarowego angażowania kandydatów – przygotowanie zadania nie powinno zająć więcej niż 3-4h.

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo