Konferencja odbędzie się 16 maja 2024 roku w Centrum Konferencyjnym West Gate, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa w godzinach 9:30 do 15:10. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Projekt „Bogate Umysły” jest realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza, którą od ponad 10 lat realizuje kompleksowe programy edukacji finansowej dla różnych grup społecznych, szczególnie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a jako ZHP jesteśmy także częścią tej inicjatywy! Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy, świadomości i zmiana postaw związanych z zarządzaniem finansami osobistymi wśród dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odziedziczonego ubóstwa lub możliwości jego doświadczenia.

Celem konferencji jest:

  • promocja idei projektu „Bogate Umysły” ,
  • upowszechnienie jego rezultatów wśród społeczności międzynarodowej,
  • dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie edukacji finansowej, szczególnie młodych kobiet,
  • tworzenie sieci kontaktów wśród społeczności międzynarodowej.

Podczas konferencji przewidziano trzy moduły:

  • prezentacja rezultatów projektu i dyskusja na temat sytuacji młodych ludzi,
  • prezentacja platformy e-learning (zestawu edukacyjnego dla organizacji, trenerów i edukatorów),
  • warsztaty i dyskusja mające na celu dzielenie się dobrymi praktykami.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem do dnia 10 maja 2024.

Zachęcamy do udziału, aby poszerzyć swoje horyzonty i jeszcze lepiej wspierać podopiecznych w zdobywaniu ekonomicznych sprawności na całe życie!