Forum o wychowaniu

Mazowieckie konferencja
Instruktorzy

„Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”.

Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucja zarządzającą. Chcemy pokazywać harcerstwo i skauting jako wszechstronną, skuteczną i sprawdzoną koncepcję wychowawczą, bo, jak mówił Robert Baden-Powell: „Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich”.

Cele konferencji:

  • zwrócenie uwagi na otoczenie wychowawcy,
  • zwrócenie uwagi na samoświadomość i samodoskonalenie wychowawcy,
  • spojrzenie w przyszłość.

Zgłoszenia: https://forms.office.com/r/zPKKPPGS5j

Uwaga: wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej. Wypełniając ankietę zgłoszeniową należy zadeklarować chęć udziału w formie stacjonarnej lub zdalnej.