Ruszyła druga edycja akcji „Drużyny dla Ukrainy”, dzięki której drużyny i gromady, komendy szczepów i hufców przyjmujące dzieci z Ukrainy i działające na rzecz uchodźców mogą pozyskać minigranty na swoje działania.

Jak otrzymać grant?

Do rozdania jest ok. 70 grantów w wysokości od 500 zł do 1500 zł. Można o nie wnioskować w sposób ciągły do wyczerpania środków. Każdy wniosek będzie oceniany na bieżąco w kolejności wpływania.

Jak zgłosić projekt?

Wystarczy wypełnić formularz.

Kto może zgłosić projekt?

O dofinansowanie starać się może osoba pełnoletnia, będąca czynnym instruktorem lub instruktorką ZHP, związana z jednostką podstawową/zespołem instruktorskim na poziomie hufca, w którego imieniu występuje o grant. Osoba ta po otrzymaniu stosownego pisemnego pozwolenia Komendanta Hufca zgłasza swój projekt za pomocą formularza.

Więcej o akcji dowiesz się z zakładki ZHP DLA UKRAINY oraz z podstrony projektu.


Środki te w całości pochodzą z WAGGGS, a kwota na małe granty dla ww. jednostek wynosi równowartość 14.000 EUR.

fot. B.Kowalski JOP 4324
fot. ZHP/B.Kowalski