Uroczystości pogrzebowe śp. Druha hm. Andrzeja Borodzika z udziałem wojskowej asysty honorowej

ZHP
20/08/2021
~ 2 min czytania
fot. Piotr Stanisławski

19. sierpnia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Druha harcmistrza Andrzeja Borodzika, Przewodniczącego ZHP w latach 2005-2007, współtwórcy i pierwszego Dyrektora Muzeum Harcerstwa.

Podczas mszy świętej koncelebrowanej, której przewodniczył ksiądz ppor. Andrzej Bawer, wikariusz Katedry Polowej WP a kazanie wygłosił Naczelny Kapelan ZHP hm. Wojciech Jurkowski, wartę honorową pełnili żołnierze Wojska Polskiego, Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak, Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusz Bezdzietny, Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm. Tomasz Sych, Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie phm. Paweł Bezak wraz z harcmistrzynią Katarzyną Traczyk.

Na uroczystości obecna była hm. Paulina Gajownik Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP. Honory oddały poczty sztandarowe Szarych Szeregów, Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Stołecznej ZHP, Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Hufca ZHP Otwock oraz harcerki, harcerze, instruktorki i instruktorzy z całej Polski.

Ceremonię pogrzebową przy udziale asysty wojskowej na warszawskich Powązkach poprowadził Naczelny Kapelan ZHP. Żegnając druha podporucznika Andrzeja Borodzika, głos zabrali: dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie phm. Paweł Bezak, Przewodniczący ZHP, Naczelnik ZHP oraz była Naczelniczka harcmistrzyni Teresa Hernik. Po przemówieniach, na zakończenie uroczystości, został oddana salwa honorowa a trębacz odegrał "Śpij kolego".

W imieniu Rodziny podziękowania wojsku, harcerzom oraz licznie przybyłym złożył Naczelny Kapelan ZHP.

Na koniec wspólnie zaśpiewano Modlitwę Harcerską.