Na poziomie deklaracji, większość Polaków popiera działania ekologiczne, trudno znaleźć człowieka, który przeciwstawiłby się tej tezie. Na poziomie oświadczeń, jesteśmy ekologiczni, ale niestety, jeśli chodzi o przeniesienie słów na praktyczne działania – to nie ma to przełożenia. Jeździmy do pracy samochodami, kupujemy plastikowe butelki z wodą… Co ciekawe, ekologia przejawia się w naszych zachowaniach na ogół wtedy, kiedy ekologiczne oznacza także ekonomiczne.

To ważne, żeby nauczyć się dostrzegać to, że działania ekologiczne są nie tylko dbaniem o naszą planetę, ale także o nasz portfel. Te ekologiczne nawyki przekładają się na nasz budżet – harcmistrzyni Aleksandra Berner, członkini krajowych i międzynarodowych zespołów zajmujących się zrównoważonym rozwojem oraz autorka publikacji i programów ekologicznych dla dzieci i młodzieży.

Rozwiązania ekologiczne są na świecie już coraz częstsze, wdraża je między innymi Unia Europejska, normując to aktami prawnymi, wdrażają także firmy przemysłowe. Na poziomie ZHP dba o to m.in. Zespół Głównej Kwatery ZHP ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju, który koordynuje wdrażanie Agendy 2030, czyli 17. celów zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez ONZ. Program proponowany przez Związek Harcerstwa Polskiego pokrywa się z założeniami tego dokumentu. Z dumą, możemy powiedzieć, że przy każdym tropie, czyli zadaniu grupowym realizowanym w naszej organizacji, dzieci i młodzież realizują konkretny Cel Zrównoważonego Rozwoju, ucząc się przez to świadomości, ale też odpowiedzialności względem środowiska i świata.

Naszym globalnym problemem jest konsumpcjonizm. On się objawia we wszystkim. W kupowaniu przedmiotów, którymi się otaczamy, kupowaniu ubrań, kupowaniu jedzenia, którego nie jesteśmy w stanie przejść… harcmistrzyni Magdalena Suchan, koordynatorka chorągwianego programu #łódzkadbaozdrowie w Chorągwi Łódzkiej ZHP, a także popularyzatorka zdrowego trybu życia.

Aby ułatwić wdrażanie ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań w domach, ekspertki dwunastego podcastu ZHP Iskierka –harcmistrzyni Aleksandra Berner oraz harcmistrzyni Magdalena Suchan, przygotowały checklistę, dla wszystkich, którzy chcą dołożyć cząstkę siebie do zmiany świata.

Ekologiczna checklista

Więcej o ekologii i o tym, jak budować świadomość wśród dzieci i młodzieży z tego zakresu dowiecie się z podcastu ZHP I Iskierka