Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka członkinią Rady ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Wiktoria Tobolewska
21/12/2022
~ 2 min czytania

Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka została członkinią Rady ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Zadaniem rady jest tworzenie forum debaty i dialogu społecznego dotyczącego spraw młodych oraz opracowywanie założeń prezydenckich inicjatyw legislacyjnych.

Działalność rady stanowi zwieńczenie trwających ponad rok konsultacji społecznych z cyklu „Młodzi w Pałacu”, w których uczestniczyły również organizacje harcerskie.Wyrażam nadzieję, że Rada ds. Młodzieży przy Prezydencie RP zaproponuje nowe sposoby wychodzenia naprzeciw wyzwaniom stojącymi przed młodymi Polakami.

Obecność Naczelniczki ZHP wśród członków Rady jest istotna ze względu na to, że reprezentuje stanowisko członków Związku Harcerstwa Polskiego, czyli ponad 105 000 osób, w tym dzieci i młodzieży. Od ponad 100 lat ZHP wspiera ich rozwój, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 000 instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM oraz Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek WAGGGS, które skupiają ponad 50 mln skautek i skautów na całym świecie, co może być również cennym punktem widzenia w dyskusjach na forum Rady.

Ośrodek prezydencki jest dobrym miejscem do merytoryczne dyskusji nad zagadnieniami szczególnie istotnymi dla młodych obywateli Rzeczypospolitej.

Prezydent RP Andrzej Duda

Zdjęcie ilustrujące autorstwa Grzegorza Jakubowskiego/ KPRP. Pobrane ze strony.