Czuwam dla Ziemi - Warto, sprzątamy Cię, bo warto!

Jakub Lasek
26/04/2021
~ 1 min czytania

Okolica rzeki Warty były pełna odpadów. W ramach akcji 'Czuwam dla ziemi' oraz VII Sprzątania Brzegów Warty od źródła do ujścia zuchy bardzo chętnie sprzątały okolicę wraz z Fundacją Ratuj Ryby.

Większość osób była zasmucona widokiem ogromnych stert odpadów. Na koniec akcji, każdy uradował się swoim udziałem w troskę o naszą planetę.
W akcji wzięli udział wszyscy mieszkańcy okolicy - ok. 60 osób, spacerowicze i kajakarze.

1 Gromada Zuchowa "Dębowe Królestwo"