zhp.pl

Start Aktualności Wyniki konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na pracę naukową

Wyniki konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na pracę naukową

UDOSTĘPNIJ
, / 660
Wyniki konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na pracę naukową

7 października 2020 r. w pałacu Belwederskim odbyła się uroczysta gala, podczas której poznaliśmy nagrodzonych i wyróżnionych w 8. edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

W tym roku nagrodzone zostały następujące prace:

WYRÓŻNIENIA

w kategorii praca LICENCJACKA

 1. Sarah Taylor za pracę „Wpływ metody harcerskiej na wychowanie dzieci w rodzinach zakładanych przez harcerzy”

w kategorii praca MAGISTERSKA

 1. Ewelina Bieńka za pracę „Rola gier terenowych w wychowaniu harcerskim w Związku Harcerstwa Polskiego w Chorągwi Stołecznej”
 2. Łukasz Czarnecki za pracę „Postępowanie dyscyplinarne w Związku Harcerstwa Polskiego a prawo karne”

LAUREACI

W kategorii praca LICENCJACKA:

 1. nagroda III stopnia dla Martyny Łubińskiej za pracę „Zarządzanie projektami w harcerstwie”
 2. nagroda II stopnia dla Zofii Skuczeń za pracę „Kształtowanie zainteresowań wodnych wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym w załodze wilczków”
 3. nagroda I stopnia dla Aleksandry Simon i Magdaleny Żak za pracę „Wykorzystanie metodyki zuchowej w edukacji wczesnoszkolnej”

W kategorii praca MAGISTERSKA:

 1. nagroda III stopnia dla Heleny Kolman za pracę „Ośrodek Harcerski Osada. Projekt koncepcyjny ośrodka harcerskiego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej”
 2. nagroda II stopnia dla Aleksandry Stompel za pracę „Różnica w postrzeganiu płacowych i pozapłacowych czynników motywacji w pracy przez osoby niezaangażowane i zaangażowane w wolontariat na przykładzie instruktorów ZHP”
 3. nagroda I stopnia dla Doroty Skrzyńskiej za pracę „Finansowanie organizacji pozarządowych np. Chorągwi Gdańskiej ZHP w latach 2014-2017”

W kategorii PUBLIKACJA:

 1. nagroda II stopnia dla Krzysztofa Sikory za pracę „Harcerski Kurchan na Suchej Górze”
 2. nagroda II stopnia dla Anny Jeziorkowskiej – Polakowskiej i Stanisława Dąbrowskiego za pracę „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949 ”
 3. nagroda I stopnia dla Dariusza Szczeciny za pracę „Księga stulecia sopockiego harcerstwa”

Wszystkim laureatom i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Pragniemy również złożyć podziękowania na ręce wszystkich uczestników konkursu – dziękujemy za Waszą pracę włożoną w rozwój ruchu harcerskiego i jego dorobku naukowego. Życzymy wielu nowych wyzwań, satysfakcji oraz sukcesów z podejmowanej służby na rzecz nauki i ruchu harcerskiego.

PASSWORD RESET

Zaloguj się