Warsztaty "Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa"

Marta Jeżak
27/05/2020
~ 3 min czytania

Zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu "Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa". Warsztaty mają na celu przybliżenie procesów stanowienia prawa w Polsce w odniesieniu do bieżącej sytuacji prawnej.

W ramach warsztatów zostanie omówiony m.in. proces stanowienia prawa w Polsce, wybrane podstawy prawne w stanie epidemii, z uwzględnieniem dokumentów dotyczących organizacji wypoczynku letniego, organizacji zbiórek, kursów i innych form organizowanych w ZHP. Istotne będzie omówienie wpływu organizacji pozarządowych na tworzenie aktów prawa oraz wpływ skutków wprowadzonych zmian w prawie na bieżące funkcjonowanie organizacji oraz członków organizacji. Warsztaty są podzielone na trzy części:
  • 6 czerwca 2020 r. w godzinach 9:00-14:00
  • 10 czerwca 2020 r. w godzinach 17:30-20:30
  • 16 czerwca 2020 r. w godzinach 17:30-20:30
Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy członków komend chorągwi, komend hufców, komisje rewizyjne wszystkich szczebli, osoby zarządzające bazami harcerskimi, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, współpracujących z ZHP. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy spełniać wymogi formalne:
  • Być w wieku 19-65 lat
  • Być członkiem/członkinią ZHP lub innej organizacji pozarządowej
  • Posiadać minimum wykształcenie średnie
  • Mieć wpływ na zarządzanie w swojej organizacji pozarządowej i jej jednostkach w zakresie np. prowadzenia polityki kadrowej, gospodarczej, finansowej, angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, posiadająca wiedzę w zakresie skutków wprowadzanych regulacji prawnych na poziomie lokalnym i/lub regionalnym
  • Nie uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w warsztatach wprowadzających w poprzednich edycjach
 Jeśli nie spełniasz wszystkich kryteriów, a chcesz wziąć udział, napisz do nas maila na adres power2.16@zhp.pl Aby zgłosić się do udziału w warsztatach, należy wypełnić ankietę.
Ankieta zgłoszeniowa będzie otwarta do 4 czerwca 2020 r. do 21:00 lub do momentu, kiedy liczba zgłoszonych osiągnie 35 osób. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu, otrzymają maila zwrotnego z zaproszeniem i dokumentacją projektową. Podpisane dokumenty należy przekazać do GK ZHP najpóźniej dzień przed rozpoczęciem warsztatów na adres Głównej Kwatery (ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa) z dopiskiem Projekt "Nic o nas bez nas".
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: power2.16@zhp.pl.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.