zhp.pl

Start Aktualności Program na #harcerskielato

Program na #harcerskielato

fot. Agnieszka Madetko-Kurczab
UDOSTĘPNIJ
, / 533
Program na #harcerskielato

Druhny i Druhowie odpowiedzialni za wsparcie programowe w hufcach i chorągwiach,

przed nami najbardziej nietypowa Harcerska Akcja Letnia ostatnich dekad. Z powodu sytuacji epidemiologicznej i obowiązującego reżimu sanitarnego wiele środowisk nie zdecydowało się zorganizować obozu lub kolonii. Część z nich zapewne zorganizuje latem krótki biwak, inni Nieobozową Akcję Letnią lub sporadyczne zbiórki zastępów lub drużyny/gromady. Wszystkim drużynowym powinniśmy w tym czasie zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc.

Każdy ze szczebli harcerskiej struktury ma inne możliwości, a co za tym idzie inne zadania we wsparciu programowym drużynowych (zgodnie z dokumentem Wsparcie metodyczne i programowe w Związku Harcerstwa Polskiego).

Zadaniem osób odpowiedzialnych za program na poziomie chorągwi i hufców (a także szczepów) jest przede wszystkim wnikliwe weryfikowanie programów kolonii, obozów oraz wakacyjnych biwaków tak, aby właściwie adaptowały formy pracy metodą harcerską do obowiązującego reżimu sanitarnego.

Bezpieczeństwo członków ZHP zawsze było i jest naszym priorytetem. W dobie stanu epidemii i niepokoju wśród naszej kadry, rodziców i wychowanków pomóżmy drużynowym przeprowadzić Harcerską Akcję Letnią 2020 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Wykorzystajmy tę chwilę na wzmocnienie systemu małych grup oraz budowanie programu (zarówno form wyjazdowych, jak i rocznej pracy) w oparciu o instrumenty metodyczne promujące aktywności na łonie natury.

Wydziały Głównej Kwatery ZHP przygotowują propozycje programowe przede wszystkim z myślą o tych zastępach i drużynach/gromadach, które nie wyjadą w tym roku poza swoje miejsce zamieszkania.

„Leśne HARCE” będą zawierać aktywności na świeżym powietrzu (w parkach, lasach, w otoczeniu natury) dla małych grup, związane z poznawaniem przyrody i siebie. Materiały będą ukazywały się raz na dwa tygodnie w trakcie trwania wakacji na stronie: zhp.pl/lesneharce oraz na stronie ZHP na Facebooku. Z propozycji będzie można skorzystać w całości, wybrać interesujące elementy lub potraktować ją jako inspirację – również do zaplanowania form wyjazdowych.

„Leśne Plemiona” (lesneplemiona.zhp.pl) to propozycja programowa, z której można skorzystać już dziś w planowaniu programu harcerskiego na wakacje. Propozycja ma na celu przybliżenie harcerzom, harcerzom starszym i wędrownikom tematu ochrony przyrody w Polsce, zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu i samodzielnego poznawania oraz podziwiania przyrody poprzez wstąpienie do jednego z klanów dzikiej przyrody i stanie się godnym mieszkańcem puszczy, zdobywając sprawności.

„Lato z finansami” to materiały z zakresu wychowania ekonomicznego, które w wakacje będą ukazywały się regularnie za pośrednictwem centralnych kanałów komunikacji ZHP. Pojawią się podcasty/ wywiady z ekspertami w dziedzinie ekonomii, ciekawostki, linki do materiałów z inspiracjami oraz pomysłów na pracę z drużyną.

hm. Lucyna Czechowska
Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania

PASSWORD RESET

Zaloguj się