zhp.pl

Start Aktualności #lokalnibohaterowie zorganizowali produkcję maszeczek

#lokalnibohaterowie zorganizowali produkcję maszeczek

UDOSTĘPNIJ
, / 255
#lokalnibohaterowie zorganizowali produkcję maszeczek

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie.

Pozyskiwanie materiału, kontakt z darczyńcami, szycie maseczek, rozwożenie ich do odpowiednich placówek – tak wygląda służba harcerek i harcerzy z Hufiec ZHP Lublin Chorągiew Lubelska ZHP.

–  W sumie jest nas 18 osób – to nie tylko harcerze, ale także osoby związane z harcerzami i harcerstwem np. przyjaciele, byli instruktorzy. W służbę angażują się wszystkie pokolenia niektórych rodzin — jedni kupują materiał, drudzy szyją, a kolejni wymyślają, jak usprawnić nasze działania — mówi koordynatorka akcji druhna Katarzyna Poniatowska.

–  Cieszę się, że jest nas tak dużo i że chętnych do pomocy przybywa. Służba innym jest dla nas naturalna i normalna, nie czekamy i robimy coś dla innych, dodajemy swoją cegiełkę, aby było lepiej – dodaje.

PASSWORD RESET

Zaloguj się